اطلاعیه پایانی

لایحه معافیت پناهجویان و مهاجرین از پرداخت حق خاک در ترکیه ، به تائید وزارت کشور ترکیه رسید ، در نهایت وزارت کشور مجبور شد تا تائید این خبر را در سایت رسمی آن وزارت خانه به چاپ برساند. ما بار دیگر این موفقیت بزرگ را به همگان تبریگ میگویم .

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
25.03.2010


توضیح :
بنا بر اطلاعات رسیده به دفتر پناهندگی حزب ، این قانون تا این لحضه به اجرا در نیامده است و با وجود تائید این قانون از طرف وزارت اقتصاد و دارائی ، وزارت داخلی ترکیه در تلاش برای جلوگیری از عملی شدن این قانون میباشد. اطلاعات تکمیلی تر در این خصوص را در اطلاعیه های بعدی به اطلاع خواهیم رساند.


دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
24.03.2010

 

کمپین "علیه حق خاک" نتیجه داد!
پناهجویان در ترکیه از پرداخت هزینه اقامت موقت (حق خاک) معاف شدند

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، مسرور است تا به اطلاع برساند که کمپین علیه "حق خاک" در ترکیه به نتیجه رسید و لایحه معافیت پناهجویان از پرداخت این هزینه، جهت اجرا به وزارت کشور ترکیه ابلاغ شده است. پرداخت هزینه اقامت موقت در شرایطی که هیچ پناهجوئی حق کار ندارد، زندگی پناهجویان در ترکیه را دچار مشکلات اساسی کرده بود. بسیاری از پناهجویان حتی با وجود گرفتن تاریخ پرواز به کشور ثالث، به علت ناتوانى در پرداخت این هزینه سنگین، مجبور به ماندن طولانی مدت در ترکیه میشدند.

در جلسات گسترده ای که مسئولین دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با سازمانهای بشر دوست در ترکیه داشت، ایجاد جبهه ای کمپینی متشکل از سازمانهای مختلف انسان دوست مورد بررسی دقیق و در دستور کار قرار گرفت. حاصل اين تلاش آغاز کمپین علیه حق خاک تحت عنوان؛ "در ساحل مرگ و زندگی" بود. این کمپین در مدت کوتاهی توانست وضعیت وخیم پناهجویان در ترکیه را به مثابه یک معضل اجتماعی در مقابل جامعه و سازمانهای انساندوست در ترکیه قرار دهد و بخشى از آنها را وارد این کمپین کند. بدون شک پيروزى و به موفقيت رسیدن این کمپین بدون تلاش و همکارى جمعی و حضور ده ها ارگان و نهاد انسان دوست در ترکیه عملى نبود.

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری این موفقیت را که باعث تغییرى ملموس در زندگی مادی هزاران پناهجو در ترکیه میشود را به تمامی پناهجویان،ارگانها، سازمانها و شخصیتهای انسان دوست و سکولار که به نحوی در به ثمر رساندن این کمپین دخالت داشتند، تبریک میگوید.

 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
21.03.2010