اوضاع سیاسی ایران:
دورنمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی
سخنران: سیاوش دانشور، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

جمعه 14 ژانویه ساعت 6 عصر
تورنتو، نورت یورک، سویک سنتر، اتاق شماره 2
تلفن اطلاعات: 4167379500

برگزار کننده: حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات کانادا