فیلمهائی از اعتراض مردم در شهرهای مختلف علیه رژیم اسلامی

مردم شعار می‌دهند: تهران و قاهره ، دیکتاتور باید بره

مردم شعار می دهند: خامنه ای بدونه، بزودی سرنگونه

25 بهمن تهران؛ در میان گاز اشک آور: مرگ بر دیکتاتور

حمله وحشیانه مزدوران خامنه‌ای به مردم تهران - ۲۵ بهمن

مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر اصل ولایت فقیه 25 بهمن