عکسهای ارسالی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

سوئد - گوتنبرگ

آلمان

لندن - انگلیس

کانادا

استکلهلم - سوئد