اطلاعیه شماره 2

اجتماع در کامیاران به مناسبت 18 مرداد

فعالین کارگری و اجتماعی کامیاران، امروز ۱۸ مرداد برابر با ۹ اوت، در حمایت از فراخوان ITF و ITUC دو اتحادیه بزرگ کارگری، تجمع و راهپیمائی برگزار کردند.

امروز دهها نفر از فعالين ساعت ۱۰ صبح در خيابان توحيد تجمع كردند. سپس از این محل راهپيمايی به طرف اداره كار آغاز شد. در این تجمع پلاكاردی در حمايت از فراخوان ITF و ITUC با خواست آزادی فعالين كارگری از جمله محمود صالحی و منصوراسانلو در دست تظاهر کنندگان بود. این مراسم بعد از یک ساعت با دست زدن حضار به پایان رسید.

اخبار جدیدتر در اطلاعیه های بعدی منتشر میشوند.
زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
9 اوت 2007- 18 مرداد 1386