6 5 4 3 2 1 آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ سخنرانى در انجمن مارکس لندن  

سخنرانی هما ارجمند مسئول كمپین بین المللی علیه دادگاههای اسلامی كانادا در كنفرانس مطبوعاتی مقابل مجلس ایالتی انتاریو و محمود احمدی عضو دفتر سیاسی حزب اتحادکمونیسم کارگری

مصاحبه رادیو سپهر با علی جوادی در مورد مسائل روز 21 سپتامبر 2007

سخنرانیهای جلسه پرسش و پاسخ 28 می 2007 گوتنبرگ - سوئد

سوالات قسمت اول جلسه پرسش و پاسخ 28 می 2007 گوتنبرگ - سوئد

سوالات قسمت دوم جلسه پرسش و پاسخ 28 می 2007 سوئد - گوتنبرگ

سخنرانی علی جوادی کنفرانس اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری سوئد 28 می 2007

آذر ماجدی سخنرانی کنفرانس اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری سوئد 28 می 2007

سیاوش دانشور سخنرانی کنفرانس اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری سوئد 28 می 2007

سمینار علی جوادی 7 ژوئن 2007

سخنرانی سیاوش دانشور و آذر ماجدی گوتنبرگ ؛ سوئد 28 آپریل 2007

چپ رادیکال در تقابل با اتحاد کمونیسم کارگری - نقدی بر نظرات حمید تقوایی

ضروریات ایجاد حزب اتحاد کمونیسم کارگری

پروژه اتحاد کمونیسم کارگری - نگاهی به آینده ، نگاهی به گذشته

تقابل گرایشات سیاسی در حزب کمونیست کارگری

به سوی اتحاد کمونیسم کارگری

   

Design by Magid Poostanchi All Rights Reserved 2007. All the content on this site are protected by the copyright law.