Winamp windows Media Player Real Player QuickTime

آرشیو رادیو یک دنیای بهتر

سال 2011

آرشیو صدای کمونیسم کارگری بعد از انتخاب روز دانلود کنید

صدای کمونیسم کارگری 30 دسامبر ۲۰۱۱ برنامه ساز محمود احمدی

گزیده برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری در سالی که گذشت.

صدای کمونیسم کارگری بیست ونهم دسامبربرنامه سازاحمدبابائی
حداقل دستمزد حداقل رفاه
از علی جوادی
مروری بر مطالب نشریه یک دتیای بهتر

اخبار کارگری هفته

صدای کمونیسم کارگری 28 دسامبر ۲۰۱۱ برنامه ساز محمود احمدی

گزیده برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری در سالی که گذشت.

صدای کمونیسم کارگری ۲۶ دسامبر ۲۰۱۱ برنامه ساز محمود احمدی

گزیده برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری در سالی که گذشت.

صدای کمونیسم کارگری ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱
 برنامه ساز محمود احمدی
جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت با نسرین رمضان علی‌

صدای کمونیسم کارگری بیست و دوم دسامبر- برنامه سازاحمدبابائی
سخنرانی منصورحکمت
اهمیت اژیتاتور
گفتگو با سیاوش دانشوردر باره نشریه اژیتاتور سازمانده

صدای کمونیسم کارگری ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ برنامه ساز محمود احمدی
گفتگو با آذر ماجدی در مورد سالگرد بهار عربی و سقوط دیکتاتورها در کشورهای خاورمیانه
دهمین سالگرد در گذشت منصور حکمت
ویدئو بلاگ علی‌ جوادی در مورد کنگره منصور حکمت
منصور حکمت در مورد مبارزه با مذهب

برنامه صدای کمونیسم کارگری روز دوشنبه از کریم نوری
در این برنامه
دو اطلاعیه از طرف حزب
- مصاحبه با سیاوش دانشور در مورد حذف سوبسیدها
-  مصاحبه با سیاوش دانشورخروج نیروهای آمریکا از عراق
- مطلب روز از پدرام نو اندیش

صدای کمونیسم کارگری 17 دسامبر2011 با اجرای سیروان قادری
- گفتگو با آذر ماجدی در خصوص تحولات اخیر در کمپ اشرف در عراق
- درباره  بحران حکمتیست
- خانه حزب در هلند برگزار میکند
- گفتار سیاسی :انتخابات روسیه
- بخش سوم سخنرانی منصور حکمت (بازخوانی کاپیتال مارکس)

صدای کمونیسم کارگری پانزدهم دسامبربا اجرای احمد بابائی
در باره جنبش کارگری
مصاحبه رادیو پیام با اذر ماجدی
مرور مطالب نشریه یک دنیای بهتر
سخنی با کارگران از علی جوادی

برنامه 14 دسامبر، بااجرای سیروان قادری
1 اخبار کارگری از مراکز مختلف
2 گزارش آکسیون 16 آذردر لندن؛گفتگو با روزبه نیک آئین
3 با نسرین رمضانعلی در خصوص موقعیت جنبش آزادی زن در کردستان
4 فراخوان حزب ، اشغال سفارتخانه های رژیم

برنامه صدای کمونیسم کارگری روز دوشنبه
در این برنامه
1. مصاحبه با سیاوش دانشور در مورد انتخابات در روسیه
2. مصاحبه با سیاوش دانشور در مورد تبلغات جنگی در جمهوری اسلامی
3. مصاحبه با سیاوش دانشور در مورد ساکنین اشرف
4. مصاحبه با آذر ماجدی در مورد کنفرانس در پاریس

بازپخش:

صدای کمونیسم کارگری دهم دسامبر 2011 با اجرای سیروان قادری
- اخبار کارگری از مراکز مختلف کارگری در ایران
-مروری بر مطالب مندرج در جدیدترین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر
-فراخوان حزب به اشغال سفارتخانه های رژیم
-اطلاعیه های حزب در هفته گذشته
-گفتار سیاسی:آیا سکولاریسم کافی است،متن سخنرانی آذر ماجدی در پاریس

-بخش دیگری از سخنرانی منصور حکمت (باز خوانی کاپیتال مارکس)

بازپخش:

صدای کمونیسم کارگری ۹ دسامبر ۲۰۱۱برنامه ساز محمود احمدی

مصاحبه با آذر ماجدی دموکراسی یا زسوسیالیسم

صدای کمونیسم کارگری هشتم دسامبر

خاطرات کارخانه احمد بابایی

ماجرای سفارت انگلیس مصاحبه محمود احمدی با علی جوادی

مصرترمز انتخابات گفتار سیاسی روز توسط سیروان قادری

بازپخش:

صدای کمونیسم کارگری ۶ دسامبر ۲۰۱۱برنامه ساز محمود احمدی

در این برنامه:

سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی را اشغال کنید. با علی‌ جوادی

موقعیت زنان در بازار کار با پروین کابلی

برنامه صدای کمونیسم کارگری 5 دسامبر 2011 کریم نوری
1. مصاحبه با سیاوش دانشور در مورد حمله به سفارت انگلیس در تهران
2.  در مورد انتخابات در مصرمصاحبه با سیاوش دانشور  مصاحبه با سیاوش دانشور
3. مصاحبه با سیاوش دانشور  در مورد کنفرانس بن برای افقانستان
4. مصاحبه با سیاوش دانشور  در مورد اعتراضات و اعتصابان کارگران در انگلستان

بازپخش:

برنامه صدای کمونیسم کارگری 3دسامبر 2011 با اجرای سیروان قادری
- اخبار کارگری از مراکز مختلف کارگری در ایران
- فراخوان حزب به اشغال سفارتخانه های رژیم اسلامی
- مروری بر مطالب مندرج در جدیدترین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر
-معرفی کتاب در نقد سندیکالیسم
- گفتار سیاسی روز،مصر:ترمز انتخابات

-بخش اول سخنرانی منصور حکمت(باز خوانی کا پیتال مارکس (

بازپخش:

صدای کمونیسم کارگری ۲ دسامبر ۲۰۰۱ برنامه ساز محمود احمدی
انقلاب و اصلاحات با علی‌ جوادی
در حاشیه بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی و انگلیس با سعید مدانلو

بخشی از سخنرانی منصور حکمت در کنگره ۳ حزب کمونیست کارگری

بازپخش:

صدای کمونیسم کارگری اول دسامبر- برنامه ساز احمد بابائی
-شانزده اذر روز دانشجو
-ویدیو بلاگ علی جوادی
-ویدیو بلاگ اذر ماجدی

-مصاحبه کریم نوری با سیاوش دانشور

بازپخش:

صدای کمونیسم کارگری 30نوامبر 2011 با اجرای سیروان قادری
- پیامهای مربوط به درگذشت رفیق شمسی طاهری
- معرفی جزوه وظیفه دانشجویان کمونیست
- اخبار کارگری
- گفتگوی رادیو انترناسیونال با منصور حکمت در خصوص جنبش دانشجویی
- بخشهایی از سخنرانی منصور حکمت در خصوص قدرت سیاسی

باز پخش:

برنامه سازمان آزادی زن

سه سنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران

برنامه ساز : پروین کابلی

برنامه امشب:

مصاحبه با : مصاحبه با آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن

اخبار از نگین خاتمی

گفتاری کوتاه در مورد زنان در افغانستان

برنامه صدای کمونیسم کارگری ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ برنامه ساز محمود احمدی

کار و آزار جنسی کودکان با آذر ماجدی
 
خطر حمله نظامی به‌‌ ایران با آذر ماجدی

راهی برای برون رفت از بحران، گفتار هفته از پدرام نواندیش

بازپخش:

برنامه صدای کمونیسم کارگری
28
نوامبر 2011
برنامه ساز : کریم نوری
در این برنامه
1.
مصاحبه با سیاوش دانشور در باره بحران سرمایه داری و تغییر دولتها در اروپا
2.
مصاحبه با سیاوش تحولات شمال آفریقا و مصر
3.
مصاحبه با سیاوش دانشور در باره تبلیغات جنگی و جنگ جناههای حکومتی در ایران

صدای کمونیسم کارگری 26 نوامبر 2011 با اجرای سیروان قادری
ـــــ اخبار کارگری از مراکز مختلف کارگری در ایران
ــــــ برای رفقای از دست رفته ،نه یک دقیقه سکوت بلکه یک عمر مبارزه،به یاد علیرضا صبوری میاندهی
ــــــ مروری بر مطالب مندرج در جدیدترین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر

ــــــ گفتگو با آذر ماجدی در خصوص آرایش جدید رهبری حزب حکمتیست و همچنین بحثی در خصوص اوضاع سیاسی در مصر

صدای کمونیسم کارگری 25 نوامبر 2011

برنامه ساز محمود احمدی

بیستمین سالگرد تشکیل حزب کمونیسم کارگری - حزب اتحاد بعنوان حزب کمونیسم کارگری منصور حکمت

میزگرد با : سیاوش دانشور و آذر ماجدی

بازپخش:

صدای کمونیسم کارگری بیست وچهارم نوامبر

شبح مارکس بر بام دنیا در گشت وگذار است

بررسی جنبش نو دو نه در صد

با سیاوش دانشور، آذر ماجدی و علی جوادی

ویژه برنامه صدای کمونیسم کارگری در خصوص 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان :
ـــــ پیام پروین کابلی به مناسبت 25 نوامبر
ـــــ اطلاعیه سازمان آزادی زن به مناسبت 25 نوامبر
ـــــ چند خبر تنظیمی از نگین خاتمی
ـــــ آهنگ سنگ سار،ارزش انسان،کاری از شمیم
ـــــ گفتگو با آذر ماجدی در خصوص 25 نوامبر

صدای کمونیسم کارگری ۲۲ نوامبر برنامه ساز محمود احمدی

ویژه گی‌‌های جنبش ۹۹ در صد در دنیا و ایران- مصاحبه با علی‌ جوادی

جنبش ۹۹ در صد در تورنتو کانادا- مصاحبه با فخری جواهری

بازپخش:

صدای کمونیسم کارگری بیست و یکم نوامبر 2011 برنامه ساز  کریم نوری
در این برنامه :
1 مصاحبه با آذر ماجدی  درباره روز جهانی منع خشونت علیه زنان
2: مصاحبه با آذر ماجدی در باره اقدام علیا ماجد دختر مصری و عکس العملها 3. ویدئو بلاگ از آذر ماجدی زنان باید علیه جمهوری اسلامی متشکل شوند

باز پخش

صدای کمونیسم کارگری نوزدهم نوامبر 2011 با اجرای سیروان قادری
ـــــ اخبار کارگری از مراکز مختلف صنعتی در ایران
ـــــ مطالب مندرج در جدیدترین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر
ـــــ گفتگو با حسن معارفی پور در نقد کومه له و گرایشات موجود در آن
ـــــ قسمت سوم (قسمت پایانی) مصاحبه آذر ماجدی با تلویزیون اندیشه (حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای چه چیزی مبارزه میکند (

باز پخش:

صدای کمونیسم کارگری ۱8 نوامبر ۲۰۱۱

- برنامه ساز : محمود احمدی

مصاحبه با آذر ماحدی : رئال دمکراسی

مصاحبه با هما ارجمند: وبلاگ نویس مصری و مبارزه با مذهب

با پدرام نواندیش

صدای کمونیسم کارگری ۱7 نوامبر ۲۰۱۱

- برنامه ساز : احمد بابائی

دموکراسی از تعابیر تا واقعیت

گفتگو منصور حکمت در پالتاک

مصاحبه صدای کمونیسم کارگری با علی جوادی

صدای کمونیسم کارگری ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱

- برنامه ساز : محمود احمدی

- مصاحبه با هما ارجمند در مورد قتل‌های ناموسی در کانادا

- مصاحبه با علی‌ جوادی در مورد خطر حمله نظامی غرب به‌‌ جمهوری اسلامی

برنامه 14 نوامبر 2011

برنامه 12 نوامبر 2011

برنامه 11 نوامبر 2011

برنامه 10 نوامبر 2011

برنامه 09 نوامبر 2011

برنامه 07 نوامبر 2011

برنامه 05 نوامبر 2011

برنامه 02نوامبر 2011

برنامه 31کتبر 2011

برنامه 27کتبر 2011

برنامه 24کتبر 2011

برنامه 20کتبر 2011

برنامه 17کتبر 2011

برنامه 16کتبر 2011

برنامه 15کتبر 2011

برنامه 13کتبر 2011

برنامه 09کتبر 2011

برنامه 06اکتبر 2011

برنامه 02اکتبر 2011

برنامه 01اکتبر 2011

برنامه 29 سپتامبر 2011

برنامه 26 سپتامبر 2011

برنامه 25 سپتامبر 2011

برنامه 22 سپتامبر 2011

برنامه 19 سپتامبر 2011

برنامه 18 سپتامبر 2011

برنامه 12 سپتامبر 2011

برنامه 11 سپتامبر 2011

برنامه 29 آگوست 2011

برنامه 28 آگوست 2011

برنامه 27 آگوست 2011

برنامه 26 آگوست 2011

برنامه 21 آگوست 2011

برنامه 20 آگوست 2011

برنامه 17 آگوست 2011

برنامه 14 آگوست 2011

برنامه 13 آگوست 2011

برنامه 10 آگوست 2011

برنامه 09 آگوست 2011

برنامه 08 آگوست 2011

برنامه 06 آگوست 2011

برنامه 02 آگوست 2011

برنامه 31 جولای 2011

برنامه 30 جولای 2011

برنامه 27 جولای 2011

برنامه 23 جولای 2011

برنامه 20 جولای 2011

برنامه 14 جولای 2011

برنامه 10 جولای 2011

برنامه 09جولای 2011

برنامه 07 جولای 2011

برنامه 04 جولای 2011

برنامه 02 جولای 2011

برنامه 27 ژوئن 2011

برنامه 26 ژوئن 2011

برنامه 23 ژوئن 2011

برنامه 20 ژوئن 2011

برنامه 19 ژوئن 2011

برنامه 16 ژوئن 2011

برنامه 13 ژوئن 2011

برنامه 12 ژوئن 2011

برنامه 11 ژوئن 2011

برنامه 09 ژوئن 2011

برنامه 07 ژوئن 2011

برنامه 02 ژوئن 2011

برنامه 30 می 2011

برنامه 29 می 2011

برنامه 28 می 2011

برنامه 26 می 2011

برنامه 22 می 2011

برنامه 21 می 2011

برنامه 19 می 2011

برنامه 15 می 2011

برنامه 14 می 2011

برنامه 12 می 2011

برنامه 9 می 2011

برنامه 8 می 2011

برنامه 7 می 2011

برنامه 5 می 2011

برنامه 1 می 2011

برنامه 28 آوریل 2011

برنامه 25 آوریل 2011

برنامه 24 آوریل 2011

برنامه 23 آوریل 2011

برنامه 21 آوریل 2011

برنامه 18 آوریل 2011

برنامه 17 آوریل 2011

برنامه 16 آوریل 2011

برنامه 14 آوریل 2011

برنامه 12 آوریل 2011

برنامه 11 آوریل 2011

برنامه 10 آوریل 2011

برنامه 09 آوریل 2011

برنامه 07 آوریل 2011

برنامه 05 آوریل 2011

برنامه 04 آوریل 2011

برنامه 03 آوریل 2011

برنامه 02 آوریل 2011

برنامه 31 مارس 2011

برنامه 29 مارس 2011

برنامه 28 مارس 2011

برنامه 27 مارس 2011

برنامه 26 مارس 2011

برنامه 22 مارس 2011

برنامه 20 مارس 2011

برنامه 17 مارس 2011

برنامه 15 مارس 2011

برنامه 14 مارس 2011

برنامه 13 مارس 2011

برنامه 12 مارس 2011

برنامه 10 مارس 2011

برنامه 07 مارس 2011

برنامه 06 مارس 2011

برنامه 05 مارس 2011

برنامه 03 مارس 2011

برنامه 28 فوریه 2011

برنامه 26 فوریه 2011

برنامه 16 فوریه 2011

برنامه 14 فوریه 2011

برنامه 13 فوریه 2011

برنامه 12 فوریه 2011

برنامه 10 فوریه 2011

برنامه 07 فوریه 2011

برنامه 06 فوریه 2011

برنامه 05 فوریه 2011

برنامه 02 فوریه 2011

برنامه 31 ژانویه 2011

برنامه 30 ژانویه 2011

برنامه 29 ژانویه 2011

برنامه 27 ژانویه 2011

برنامه 26 ژانویه 2011

برنامه 24 ژانویه 2011

برنامه 23 ژانویه 2011

برنامه 19 ژانویه 2011

برنامه 17 ژانویه 2011

برنامه 16 ژانویه 2011

برنامه 12 ژانویه 2011

برنامه 10 ژانویه 2011

برنامه 09 ژانویه 2011

برنامه 05 ژانویه 2011

برنامه 03 ژانویه 2011

برنامه 02 ژانویه 2011

برنامه 28 دسامبر 2010

برنامه 27 دسامبر 2010

برنامه 23 دسامبر 2010

برنامه 22 دسامبر 2010

برنامه 19 دسامبر 2010

برنامه 15 دسامبر 2010

برنامه 14 دسامبر 2010

برنامه 13 دسامبر 2010

برنامه 12 دسامبر 2010

برنامه 9 دسامبر 2010

برنامه 8 دسامبر 2010

برنامه 6 دسامبر 2010

برنامه 5 دسامبر 2010

برنامه 2دسامبر 2010

برنامه 1دسامبر2010

برنامه 29 نوامبر 2010

برنامه 28 نوامبر 2010

برنامه 24 نوامبر 2010

برنامه 22 نوامبر 2010

برنامه 21 نوامبر 2010

برنامه 18 نوامبر 2010

برنامه 17 نوامبر 2010

برنامه 15 نوامبر 2010

برنامه 14 نوامبر 2010

برنامه 11 نوامبر 2010

برنامه 10 نوامبر 2010

برنامه 09 نوامبر 2010

برنامه 08 نوامبر 2010

برنامه 07 نوامبر 2010

برنامه 04 نوامبر 2010

برنامه 03 نوامبر 2010

برنامه 02 نوامبر 2010

برنامه 01 نوامبر 2010

برنامه 31 اکتبر 2010

برنامه 30 اکتبر 2010

برنامه 28 اکتبر 2010

برنامه 27 اکتبر 2010

برنامه 26 اکتبر 2010

برنامه 25 اکتبر 2010

برنامه 24 اکتبر 2010

برنامه 21 اکتبر 2010

برنامه 20 اکتبر 2010

برنامه 19 اکتبر 2010

برنامه 18 اکتبر 2010

برنامه 17 اکتبر 2010

برنامه 14 اکتبر 2010

برنامه 13 اکتبر 2010

برنامه 11 اکتبر 2010

برنامه 10 اکتبر 2010

برنامه 9 اکبتر 2010

برنامه 7 اکتبر 2010

برنامه 30 سپتامبر 2010 اجرا کریم نوری در این برنامه قسمت اول با آذر ماجدی قسمت دوم - اعتراضات دانشجوئی سمت سوم - ویدئو بالاگی از علی جوادی قسمت چهارم : نگاهی به نشریه یک دنیای بهتر شماره 171

برنامه 29 سپتامبر 2010 اجرا محمود احمدی و احمد بابائی در این برنامه : قسمت اول با علی جوادی - سفر احمدی نژاد به نیویورک - حزب مشروطه ایران - کمپین علیه اعدام قسمت دوم - با هما ارجمند

برنامه 28 سپتامبر 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه:قسمت اول : با آذر ماجدی - در رابطه با سفر احمدی نژاد به نیویورک - در رابطه با حمله وحشیانه اسلامیستها به پارکی در نوار غزه قسمت دوم - اطلاعیه های حزب قسمت سوم - با آذر ماجدی در این قسمت دیدگاه آذر ماجدی در رابطه با لائیسیته ؛ نوع حاکمیت در آینده ایران ؛ جنبش سبز و انتخابات قسمت چهارم : ویدئو بلاگی از علی جوادی در رابطه با اعدام و همچنین ویدئو بلاگی از آذر ماجدی در همین زمینه

برنامه 27 سپتامبر 2010 اجرا کریم نوری و امیرصادق رحمانی در این برنامه با نسرین رمضانعلی و آذر ماجدی گفتگو شده است

برنامه 25 سپتامبر 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه: قسمت اول گفتگو با ورونیکا صادق و ایران فراجی دو ساکن آلمان قسمت دوم: با نسرین رمضانعلی سوالات مشابه از شرکت کنندگان در قسمت اول و نظر نسرین رمضانعلی در این رابطه

برنامه 22 ستامبر 2010 اجرا فخری جواهری و احمد بابائی در این برنانه قسمت اول با علی جوادی - حذف سوبسیدها - حوادث ناشی از کاز قسمت دوم : گفتگو با کوروش سمیعی

برنامه 21 سپتامبر 2010 اجرا برنامه سازان :سوسن علمی و کریم نوری در این برنامه: با سیاوش دانشور آغاز سال تحصیلی در ایران - بیانیه مذهب زدائی از جامعه مصوب حزب و اطلاعیه ها

برنامه 19 سپتامبر 2010 اجرا فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه با علی جوادی در رابطه با بازگشایی مدارس ودانشگاها سفراحمدی نژاد به سازمان ملل منشور کوروش قسمت دوم : گفتگو با زندانیان سیاسی در تورنتو

برنامه 18 سپتامبر 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه باز پخش برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی که در هفته گذشته پخش شد

برنامه 16 سپتامبر 2010 اجرا کریم نوری در این برنامه گفنگو با سیاوش دانشور وبلاگی از علی جوادی و نشریه 169 یک دنیای بهتر

برنامه 15 سپتامبر 2010 اجرا فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه قسمت اول:با علی جوادی در مورد گرانی بهای اب و برق خلقت بدون خدا در مورد کمپین علیه اعدام قسمت دوم : با منصور حکمت درباره آزادی بیان - قسمت دوم

برنامه 14 سپتامبر 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه قسمت اول:سیاوش دانشور ما و مذهب قسمت دوم : پخش سخنرانی آذر ماجدی در سال 2004 این سخنرانی آذر ماجدی به معرفی منصور حکمت و نقاط قوت کمونیسم کارگری میپردازد

برنامه 13 سپتامبر 2010 اجرا کریم نوری در این برنامه قسمت اول:با آذر ماجدی در ارتباط با تعرض به رفاه اجتماعی در اروپا قرآن سوزان در آمریکا رفراندم در ترکیه قسمت دوم : با مریم کوشا در ارتباط با کمپین 10 اکتبر بر علیه اعدام

برنامه 12 سپتامبر 2010 اجرا فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه قسمت اول:با علی جوادی در ارتباط با 11 سپتامبر - قرآن سوزان در آمریکا - پخش مصاحبه منصور حکمت در ازتباط با 11 سپتامبر

برنامه 11 سپتامبر 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه قسمت اول:با آذر ماجدیدر ارتباط با 11 سپتامبر قسمت دوم: میزگزد با هیرش جعفری و سیروان قادری در رابطه با 11 سپتامبر و نقش آن در سیستم پناهندگی

برنامه 9 سپتامبر 2010 اجرا کریم نوری در این برنامه قسمت اول:با سیاوش دانشوردر مورد : هدفمندی یارانه ها ؛ فقر و 11 سپتامبرقسمت دوم: بیانیه حزب در رابطه با فقردر پایان نگاهی به نشریه 168 یک دنیای بهتر

برنامه 8 سپتامبر 2010 اجرا فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه با سیاوش دانشور در مرود کنترل کارگری قسمت دوم: مصاحبه با منصور حکمت در رابطه با سرمایه داری

برنامه 7 سپتامبر 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه اطلاعیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و میزگرد آذر مادی و فرهاد شعبانی در ارتباط با استقلال اقتصادی زن

برنامه 6 سپتامبر 2010 اجرا کریم نوری در این برنامه با نسرین رمضانعلی در رابطه با معلمان و روز قدس گفتگو شده و از آذر ماجدی و علی جوادی ویدئو بلاگهائی پخش شده است

برنامه 5 سپتامبر 2010 اجرا فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه با آذر ماجدی در ارتباط با صلخ اسرائیل و فلسطین و در باره اعدامهای 67 و سپس پخش مصاحبه منصور حکمت در همین رابطه پخش میشود

برنامه 4 سپتامبر 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه پاسخ به نامه های رسیده و سپس با آذر ماجدی در باره کمپین 10 اکتبر و در آخر با شهلا نوری در ارتباط با سازمان آزادی زن

برنامه 2 سپتامبر 2010 اجرا کریم نوری این برنامه در مورد فقر با نسرین رمضانعلی و گفتاری در همین رابطه از علی جوادی

برنامه 1 سپتامبر 2010 اجرا فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه با علی جوادی در رابطه با خروج ارتش آمریکا از عراق و معصل بیکاری در ایران و با بهروز جلیلی و سعید مدانلو

برنامه 31 اوت 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه با سیاوش دانشور در رابطه با مسائل روز ایران و با نسرین رمضانعلی در رابطه با خبر های جنجالی در آلمان

برنامه 30 اوت 2010 اجرا کریم نوری در این برنامه با آذر ماجدی در رابطه با کمپین 10 اکتبر و بیانیه حقوق زن

برنامه 29 اوت 2010 اجرا فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه مصاحبه منصور حکمت درباره اعدام و گزارش از آکسیون برعلیه سنگسار در تورنتو

برنامه 25 اوت 2010 اجرا کریم نوری در این برنامه پخش سخنرانی آذر ماجدی در تورنتو - مصاحبه با شهلا نوری - مروری بر نشریه شماره 166 و در آخر اخبار کارگری

برنامه 24 اوت 2010 اجرا مجید پستنچی در این برنامه سخنرانی آذر ماجدی در تورنتو و بررسی نشریه حزب

برنامه 23 اوت 2010 اجرا : سوسن علمی و کریم نوری در این برنامه مصاحبه با شیاوش دانشور و پروین کابلی درباره اعدام صورت گرفته شده

برنامه 22 اوت 2010 اجرا: فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه با نسرین رمضانعلی در مورد 28 مرداد وحمله جمهوری اسلامی به کردستان و گفتگو با کوروش سمیعی

برنامه 21 اوت 2010 اجرا : مجید پستنچی در این برنامه با سیروان قادری دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی - در قمست بعد سخنرانی منصور حکمت در همین رابطه به تاریخ 30 اکتبر 1988

برنامه 19 اوت 2010 اجرا : کریم نوری در این برنامه با سیاوش دانشور درباره مسائل روز - سخنرانی آذر ماجدی در فرانسه و ویدئو بلاگی از علی جوادی

برنامه 18 اوت 2010 اجرا: فخری جواهری و محمود احمدی در این برنامه با علی جوادی و سعید مدانلو گفتگو بعمل آمده

برنامه 17 اوت 2010 اجرا : مجید پستنچی در این برنامه به مسائل پناهندگی پرداخته شده

برنامه 16 ااوت 2010 اجرا : کریم نوری - در این برنامه با پروین کابلی بر سر مدارس مذهبی گفتگو شده است

برنامه 15 اوت 2010 اجرا : فخری جواهری و محمود احمدی - در این برنامه با آذر ماجدی و هما ارجمند و کیوان رحمانی گفتگو شده است

برنامه 14 اوت 2010 اجرا: سیما روشن و مجید پستنچی - در این برنامه با سیاوش دانشور و آذر ماجدی درباره مسئله زن و کمونیسم کارگری گفتگو بعمل آمده

برنامه 12 اوت 2010 اجرا: کریم نوری - در این برنامه به نشریه یک دنیای بهتر پراخته شده و در آخر ویئو بلاگی از آذر ماجدی تحت عنوان شکنجه در زندان

برنامه 11 اوت 2010 اجرا: فخری جواهری و محمود احمدی - در این برنامه مصاحبه با علی جوادی و سعید مدانلو

برنامه 10 اوت 2010 اجرا: مجید پستنچی - در این برنامه مصاحبه با سیروان قادری در رابطه با تعرض وزارت اطلاعات به بستگانش

برنامه 9 اوت 2010 اجرا: کریم نوری - در این برنامه با آذر ماجدی درباره اعدام و پخش ویدئو بلاگی از علی جوادی درباره خاوران

برنامه 8 اوت 2010 اجرا : فخری جواهری و محمود احمدی - در این برنامه مصاحبه با سیاوش دانشور

برنامه 7 اوت 2010 اجرا: مجید پستنچی - در این برنامه مصاحبه با آذر ماجدی و سعید مدانلو و پخش سخنرانی آذر ماجدی می ماه 2007 در آلمان

برنامه 5 اوت 2010 اجرا : کریم نوری در این برنامه مصاحبه با سیاوش دانشور و پخش مصاحبه آذر ماجدی با رادیو سپهر

برنامه 4 اوت 2010 اجرا : فخری جواهری و محمود احمدی مصاحبه با علی جوادی و سعید مدانلو

3 آگوست 2010 مجید پستنچی در این برنامه اعلام شروع قطعی کار رادیو از 4 آگوست 2010 اعلام شده است

صدای سازمان ازادی زن را از اینجا دانلود کنید

برنامه سازمان آزادی زن

برنامه این هفته  برای آزادی زن

برنامه ساز: پروین کابلی
برنامه ویژه 8 مارس 2012
مصاحبه با نسرین رمضانعلی در رابطه با کنفرانس 8 مارس سازمان آزادی زن
مصاحبه با اسماعیل اوجی از هیئت تحریریه نشریه |آزادی زن
بخش هایی از برنامه یک دنیای بهتر برای رفع تبیعض از زنان

برنامه این هفته  برای آزادی زن
برنامه سار پروین کابلی
مصاحبه با ازادی ماجدئ در مورد کنفرانس سوم مارس 2012 در شهر گوتنبرگ سوئد
تبریک به هما ارجمند برای دریافت جایزه روبی در کانادا


برنامه ساز : پروین کابلی
برنامه این هفته : تم برنامه ناموسپرستی
پخش سخنرانی پروین کابلی در رابطه با نقش خانواده در ادامه ناموسپرستی

هما ارجمند ، چرا ناموسپرستی در اروپا و کانادا وجود دارد؟

برنامه این هفته  - تهیه کننده برنامه : پروین کابلی
مصاحبه با کریم نوری، از شورای سازمان آزادی زن و فعال حقوق کودکان در رابطه با افزایش ازدواج در میان کودکان
آمار ازدواج در میان کودکان
فراخوان به تجمع و گردهمایی در رابطه با دهمین سال قتل فادیمه شهیندال

دلائل ناموس پرستی در برخی از استان های ایران

برنامه این هفته  مجری پروین کابلی 3 ژانویه 2012
اخبار خشونت های ناموسی در کشورهای ایران ، افغانستان و هندوستان
سخنی کوتاه در مورد اذواج کودکان در ایران  
روخوانی سخنرانی آذر ماجدی در پاریس تحت عنوان آیا سکولاریسم کافیست؟

نامه هایی از شنوندگان

این هفته 20 دسامبر2011
اخبارزنان ازایران
دردل دختران دبیرستانی در ایران ، فایل صوتی برگرفته از یوتوب
مصاحبه آذر ماجدی با علی جوادی در رابطه با مبارزه زنان در ایران بر علیه حجاب اجباری، از آرشیو تلویزیون برای آزادی زن 

برنامه این هفته 13 دسامبر-برنامه ساز: پروین کابلی
1 ویدئو بلاگ آذرماجدی تحت عنوان زن ؛ علیه جمهوری اسلامی متحد شوید
2 با پروین کابلی ؛ تاریخ سازی برای فمنیست در کردستان

3 گزارش بهزیستی ایران درباره زنان تن فروش

سه سنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران

برنامه ساز : پروین کابلی

برنامه این هفته 6 دسامبر برابر با 15 ادر  
ایدز درد نهان گفتار روز از شهلا نوری
گفتاری کوتاه در مورد 16 آذر روز دانشجو
اخبار هفته از نگین خاتمی
شرایط یا عشق ممنوع گفتاری از پروین کابلی در مورد فیلمی در رابطه با زنان لزبین در ایران  

برنامه امشب:

مصاحبه با : شهلا نوری

پخش ویدئو بلاگی از آذر ماجدی

مسئله روز زنان

 

آرشیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بعد از انتخاب روز دانلود کنید

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 29 جون 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 22 جون 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 15 جون 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 08 جون 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 01 جون 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 25 می 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 18 می 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 11 می 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 29 آپریل 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 20 آپریل 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 13 آپریل 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 06 آپریل 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 30 مارس 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 16 مارس 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 09 مارس 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 02 مارس 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 23 فوریه 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 09 فوریه 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 02 فوریهه 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 26 ژانویه 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 19 ژانویه 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 12 ژانویه 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 05 ژانویه 2011

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 29 دسامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 22 دسامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 15 دسامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 8 دسامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 1 دسامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 24 نوامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 17 نوامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 10 نوامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 03 نوامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 28 اکتبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 20 اکتبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 13 اکتبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 06 اکتبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 29 سپتامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 22 سپتامبر 2010

برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 12 سپتامبر 2010

 

آرشیو سخنرانیهای منصور حکمت دانلود کنید

سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن تحت عنوان آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است؟ قسمت اول

سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن تحت عنوان آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است؟ قسمت دوم

سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن تحت عنوان آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است؟ قسمت سوم

سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن تحت عنوان آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است؟ قسمت چهارم

سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن تحت عنوان آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است؟ قسمت پنجم

سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس لندن تحت عنوان آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است؟ قسمت ششم

بازخوانی کاپیتال مارکس توسط منصور حکمت - قسمت اول

بازخوانی کاپیتال مارکس توسط منصور حکمت - قسمت دوم

بازخوانی کاپیتال مارکس توسط منصور حکمت - قسمت سوم

بازخوانی کاپیتال مارکس توسط منصور حکمت - قسمت چهارم

با منصور حکمت در باره کار مزدی

با منصور حکمت - مخالفت با سقط جنین

درباره آزادی بیان - مصاحبه با رادیو شراره ها

مصاحبه رادیوئی - مبارزه با اعتیاد

تاریخ مبارزین کمونیست

اسلام بخشی از لمپنیزم در جامعه است

در مورد قطعنامه جنبش کمونیسم کارگری ژانویه 1991

در مرود لغو مجازات اعدام - 8 نوامبر 2000

در مرود مبارزه با مذهب

سخنرانی در یک جلسه گفت و شنود بعد از دو خرداد 1378

در جلسه رسیدگی به یک گزارس در رابطه با سازمان پناهندگی 30 اکتبر 1988

میزگرد بررسی قانون کار جمهوری اسلامی -قمست اول 1990

میزگرد بررسی قانون کار جمهوری اسلامی -قمست دوم 1990

میزگرد بررسی قانون کار جمهوری اسلامی -قمست سوم1990

در رابطه با شعار جمهوری سوسیالیستی

گزارش به کنگره سوم حزب کمونیست ایران سال 1367

آرشیو بنیاد منصور حکمت دانلود کنید

برنامه بنیاد منصور حکمت

اجرا : مریم کوشا

بازخوانی برنامه یک دنیای بهتر قمست اول

بازخوانی برنامه یک دنیای بهتر قمست دوم

حوزه های حزبی و آکسونهای کارگری قسمت اول

حوزه های حزبی و آکسونهای کارگری قسمت دوم

سبک کار کونیستی قسمت اول

سبک کار کمونیستی قسمت دوم

سبک کار کمونیستی - یک جمع بندی مجدد

دمکراسی ؛ تعابیر و واقعیات قسمت اول

دمکراسی ؛ تعابیر و واقعیات قسمت دوم

دمکراسی ؛ تعابیر و واقعیات قسمت دوم

ملت ؛ ناسیونالسم و برنامه کمونیسم کارگری - قسمت اول

ملت ؛ ناسیونالسم و برنامه کمونیسم کارگری - قسمت دوم

بازخوانی اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم

بازخوانی دولت در دوره های انقلابی آذر 1366 قسمت اول

بازخوانی دولت در دوره های انقلابی آذر 1366 قسمت دوم

اسطوره بورژوازی ملی و مترقی بخش اول قسمت اول کردستان 1983

اسطوره بورژوازی ملی و مترقی بخش اول قسمت دوم کردستان 1983

اسطوره بورژوازی ملی و مترقی بخش ادوم قسمت اول کردستان 1983

آرشیو هیپ توپ را میتوانید بعد از انتخاب پخش دانلود کنید

هیپ تاپ قسمت سی و پنجم - سامان

هیپ تاپ قسمت سی و چهارم - سامان

هیپ تاپ قسمت سی و سوم - سامان

هیپ تاپ قسمت سی و دوم - سامان

هیپ تاپ قسمت سی یکم - سامان

هیپ تاپ قسمت سی ام - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و نهم - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و هشتم - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و هفتم - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و ششم - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و پنجم - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و چهار - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و سه - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و دو - سامان

هیپ تاپ قسمت بیست و یک - سامان

هیپ تاپ قسمت بیستم - سامان

هیپ تاپ قسمت نونزدهم - سامان

هیپ تاپ قسمت هجدهم - سامان

هیپ تاپ قسمت هفدهم - سامان

هیپ تاپ قسمت شانزدهم - سامان

هیپ تاپ قسمت پانزدهم- سامان

هیپ تاپ قسمت چهاردهم- سامان

هیپ تاپ قسمت سیزدهم - سامان

هیپ تاپ قسمت دوازدهم - سامان

هیپ تاپ قسمت یازدهم - سامان

هیپ تاپ قسمت دهم - سامان

هیپ تاپ قسمت نهم - سامان

هیپ تاپ قسمت هشتم - سامان

هیپ تاپ قسمت هفتم - سامان

هیپ تاپ قسمت ششم - سامان

هیپ تاپ قسمت پنجم - سامان

هیپ تاپ قسمت چهارم - سامان

هیپ تاپ قسمت سوم - سامان

هیپ تاپ قسمت دوم - سامان

هیپ تاپ قسمت اول - سامان

 

 

 

 

 

آرشیو صدای کمونیسم کارگری بعد از انتخاب روز گوش کنید

برنامه سازمان آزادی زن

آرشیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگیبعد از انتخاب روز گوش کنید

آرشیو سخنرانیهای منصور حکمت گوش کنید

آرشیو بنیاد منصور حکمت گوش کنید

آرشیو هیپ توپ را میتوانید بعد از انتخاب روز گوش کنید