گزارشی از زندگی پناهجویان شمال عراق در ترکیه
دستگيرى و باج خواهى و ترور
نسرين رمضانعلى

پناهجویان شمال عراق که هر کدام حداقل بیش از 6 سال است در ترکیه زندگی می کنند از وضعیت مساعدی برخوردار نیستند.
ماه گذشته یکی از پناهجویان به نام ایوب امینی توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم به قتل رسید. پناهجویان به همراه سازمانهای مدافع حقوق مدنی و پناهندگی ترکیه در مقابل دفتر یو ان تجمع کردند و مسبب مرگ ایوب امينى را یو ان و دولت ترکیه دانستند. پناهجویان شمال عراق با نوشتن نامه های متعددی تلاش نمودند وضعیت خود را به اطلاع نهادهای مدافع حقوق بشر برسانند و خواهان انتقال به کشور ثالث شدند که تاکنون کمترین توجه به وضعیت اين پناهجویان نشده است. اين پناهجويان مرتبا و با عناوين مختلف مورد تعرض نیروهای مزدور رژیم اسلامى قرار ميگيرند و همچنین پلیس ترکیه با دریافت رشوه زیاد زندگی مشقت بارى را به این پناهجویان تحميل کرده است.
چهار شنبه گذشته دو نفر از پناهجویان به نامهای صالح کردی و عبدالله ویسی توسط نیروهای پلیس ترکیه دستگیر شده و به انها اعلام شده بود که دیپورت می شوند.
جمعه شب گزارشی مبنی بر دستگیری این دو پناهجو به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ارسال شد. فورا تلاش برای آزادی هر دو پناهجو آغاز شد و طی تماسهای مکرر با مسئولین یوان در ترکیه روز دوشنبه صبح یکی از مسئولین یو ان به ما اعلام کرد که صالح کردی با پرداخت جریمه آزاد خواهد شد. عبدالله ويسى بخاطر نداشتن شماره پرونده یو ان از دادن هر گونه اطلاعاتی خودداری نمود.

صالح کردی دیروز سه شنبه شب آزاد شد و به میدان  خانواده خود باز گشت. در حال حاضر از وضعیت عبدالله ویسی خبری در دست نیست. لازم به ذکر است که دو  هفته پیش دو پناهجو در ترکیه بشدت با ضرب چاقو مجروح شدند. این پناهجویان مورد هجوم چند نفر ناشناس قرار گرفتند.