اعدام یک جنایت دولتی است. اعدام کودکان شنیع ترین نوع جنایت است!

۴۳ کودک در لیست اعدامهای رژیم اسلامی قرار دارند

edam

این یک خبر تکان دهنده و دهشتناک است. اخیرا عماد الدین باقی در روزنامه میهن فاش کرده است که ۴۳ کودک در صف اعدامیهای رژیم اسلامی قرار دارند. ۴۱ پسر و ۲ دختر. هر چند که فیلیپ آلستون نماینده ویژه سازمان ملل قبلا در اعتراض خود به مقامات قضایی رژیم اسلامی تعداد این کودکان را ۱۵ تن اعلام کرده بود. تمامی زندانیان در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال قرار داشته اند.

جمهوری اسلامی یک ماشین تولید قتل و جنایت و آدمکشی است. بخاطر عقیده سیاسی میکشند. بخاطر عدم باور به خرافه و جهل انسانها را روانه جوخه اعدام میکنند. بخاطر عشق ورزیدن سنگسار و اعدام میکنند. بخاطر دفاع از حقوق کارگر و انسانیت میکشند. بخاطر دفاع از خوشی و شادی و سعادت اعدام میکنند. کارنامه جنایت رژیم اسلامی سنگین و قطور است. جمهوری اسلامی دارای بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت در سطح جهان است. در کارنامه این رژیم اعدام بیش از صد و پنجاه هزار تن از شریفترین انسانهای مردم ٽبت شده است.  

اعدام قتل عمد دولتی است. جنایتی شنیع تر از قتل است. سازمانیافته و از پیش طراحی شده است. اعدام کودکان شنیع ترین جنایت در تاریخ معاصر بشری است. این دستگاه جنایت را باید نابود کرد. بساط اعدام را باید برچید. "مرکز پیگرد سران رژیم به جرم جنایت علیه مردم" بمنظور آزادی و متوقف کردن اعدام این کودکان از تمامی نهادهای مترقی و انساندوست، از تمامی انسانهای شریف و آزادیخواه میخواهد تا به کمپین "نجات کودکان از اعدام!" بپیوندند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. مقامات رژیم اسلامی را تحت گسترده ترین فشارهای سیاسی و حقوقی قرار داد. فرصت کم است. برای نجات این کودکان از اسارت ماشین اعدام رژیم اسلامی باید فورا دست به کار شد.

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم
کمپین " نه به قوانین اسلام٬ نجات كودكان از اعدام ! "
هما ارجمند
۱۷ ژوئن ۲۰۰۷