ده دلار بدهید افتخار ببرید!
سعيد مدانلو

اینطور که پیداست کمپانی هالیودی که فیلم ٣٠٠ را ساخته از بابت فروش آن کلی پول به جیب زده∙
کوفتِ کمپانیشان بشود! این پول توی سرشان بخورد! افتخارات عده ای که همه زندگی شان عظمت دربار پادشاهان کشورگشای دوره دقیانوس و شکوه جلال تخت جمشید است را به باد دادند! از جمهوری اسلامی که این روزها اسلام ناب محمدی اش با همه چماق و شلاق و زندان و شکنجه به نفس نفس افتاده٬  مدعی دفاع از عظمتهای قبل از اسلام آن مملکت هم شده گرفته تا عظمت طلبان آریائی بابت این " توهین فجیع" مقدار معتنابهی احساسات جریحه دار شده ملی- میهنی به خرج داده اند!

البته از حق نگذریم میزان جراحات احساسی آریا اجدادهای خلّص ما که DNA شان بنا به تحقیقات پیشرفته ترین متد های آزمایشگاهی با شاهنشاه خشایارشا یکی از آب در آمده  به مراتب بیش از آنی است که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی از خودش بروز داده! حالا همه این توهینها به کنار٬ یک عده  اجنبی صفتِ مغرض  و دشمنِ عظمتهای روی زمین مانده ما شایعه کرده اند که DNA صدام حسین و فامیلش علی شیمیایی هم با شاهنشاه های هخامنشی که توی باغهای معلق بابل عیش و نوشهای با شکوه راه می انداختند یکی از آب در آمده! احمدی نژاد  میخواست پای خمینی را هم توی این قضیه به میان بکشد که  دستش رو شد٬ چون خوشبختانه از قبل وطن پرستهای دو آتشه دیگر معلوم کردند که خمینی با ایل و تبارش همگی از هند آمدند!! روی این حساب این جماعت برای باز گرداندن" افتخارات تاریخی و غرور از دست رفتۀ مردمِ  بیش از٨٠ درصد زیر فقر آن مملکت" زحمت  تهیه یک فیلم دیجیتالی را با باز سازی گوشه ای از عظمت خیره کننده در بار هخامنشیان به خودشان هموار کرده اند∙ قیمتش هم ٥٠٠٠ تومن بیشتر نیست! اتفاقاً این یکی محصول وطن هم هست! میتوانید پستی سفارش بدهید برایتان بفرستند∙

خبر خوشحال کننده اینکه٬ یک کمپانی دیگر هالیودی که رقیب آن یک کمپانی بد ذات و اجنبی صفت اوّلیست اخیراً اعلام کرده که " آریایی های عزیز٬ غصّه نخورید! داریم یک فیلم میسازیم که نگو! دنیای فیلم و صحنه سازی این چنین نمایش با جلال و جبروتی را تا کنون  به خود ندیده!  تمام تمدن شکوفان زیر و روی خاک مانده تان را دوباره زنده میکنیم! به اندازه ده سال بلکه بیشتر افتخارات برایتان تهیه کرده ایم! همه آن افتخاراتی را که آن یکی کمپانی مغرض اجنبی صفت برباد داده را به اتان برمیگردانیم! تا حالا ٣٠ میلیون دلار خرج این فیلم شده! قرار است ٤٠ میلیون دلار دیگر هم برایش خرج کنیم! برای شما خرج بلیطش ١٠ دلار بیشتر نیست∙ DVD شم بعداً در میاد اونهم یکی ١٥ دلار!  حالا آسوده بخوابید که ما برایتان بیداریم! "

تاریخ فرمانروایان و بردگان
در تاریخ جهان باستان الیت و رؤسای بعضی از اقوام و قبایل بنا به استعدادی که در جنگاوری و فرماندهی از خود بروز داده اند٬ برای دوره ای توانستند مناطقی از دنیای متمدن آنروز را تصرف کنند و به مناطق و اقوام کوچک و بزرگی فرمان برانند و باج و خراج بستانند∙ آشوری٬ بابلی٬  مادی٬  پارسی٬ یونانی٬ رومی و بعدها عرب و ترک و روس و غیره و ذالک تا قبل از ظهور نظام سرمایه داری و ضرورت امحای ساختاراجتماعی قبایل و اقوام٬ پیدایش و تشکیل کشورهایی با هویت ملّی٬ ملّت سازی و تقسیم جوامع به خریدار و فروشنده نیروی کار٬ هر کدام برای مدتی نوبت خود را داشته اند∙ مردم اقوام مغلوب که تکلیفشان معلوم بود∙ جز بردگی و زندگی شاق و بی نصیبیِ مطلق از مواهب زندگی در طول عمر کوتاه یک به یکشان٬ تاریخ خبر دیگری از آنها نداده است∙ مردم قبایل غالب هم زندگیشان دست کمی از همان قبایل مغلوب  نداشت∙ یا داشتند برای اربابانشان شمشیر میزدند٬ میکشتند و کشته میشدند  و یا روی زمینها و قناتهای شاهها و شاهقلی خانها جان میکندند∙

داریوش اوّل در ابتدای حکومتش شانزده منطقه تصرفی هخامنشیان را که سر به شورش برداشته  بودند به شدت سرکوب کرد٬ سرِ فرماندهان شورشی را به دروازه شهرهایشان آویخت و داستان پیروزیهایش را در بیستون نقش بر سنگ نمود∙  خشایارشا برای حمله به یونان از تمامی مناطق وسیع حکومتش هر مردی را که میتوانست شمشیر و تیرکمانی بر دارد به جنگ برد∙ در تنگه ترموپیل امواج پایان ناپذیر انسانهایی که شاهنشاه عظیم الشان به اندازه نیزۀ دستشان هم برایشان ارزش قائل نبود با نثار جانشان صف مدافعین را در هم شکستند تا سر تاجدارملوکانه  به سلامت به آتن برسد٬ معبد پارته نان را آتش بزند و دل مبارکش را خنک کند!

حالا این ناسیونالیستهای آریایی مسلک  از یک طرف و پان ترکیست ها با افتخارات اجداد سلحشور خاص خودشان از طرف دیگر٬ هر کدام میخواهند افتخارات پوسیده زیرخاکیشان را دوباره زنده کنند!

لطفاً به سایت  www.youtube.com  و ویدیو کلیپ  Yas feat.Amin-hoviate Man   مراجعه کنید∙
واقعاً تا این درجه عقب افتاده بودن و خاک بوسیدن دیگر نوبر است! این افتخار نیست∙ این نباید هویت جوان امروز باشد∙ شخصی که در مقابل یک اثر باستانی به خاک بوسه میزند٬  یا از روی ناَگاهی خود فریبی میکند و خودش را توی این دنیا حقیر و ناچیز فرض میگیرد یا دانسته عمل میکند و به دنبال فریب مردم است∙

کسی مخالف نگهداری و مرمت آثار باستانی هیچ کجای دنیا نیست∙ اینها آثار بجا مانده از تاریخ بشر است∙ داستان زندگی مشقت بار بردگانیست که زیباترین و با شکوهترین کاخها را برای فرماندهان و صاحبان سر زمینهای وسیع ساخته اند∙ دیوارهای تخت جمشید منقوش به نقش برجسته صف طویل نمایندگان قبایل تحت سلطه ایست که دارند گاو و گوسفند و شتر و بزغاله برای شاه هدیه میبرند∙  دانستن و به تماشا رفتنشان خالی ازفایده نیست∙ کسب اطلاعات و دانش در مورد تاریخ مردمی که جای جای کره زمین آمده اند و زیسته اند و رفته اند و آثاری از خود بجای گذاشته اند البته میتواند بسیار هم شوق انگیز و آموزنده باشد∙ منتها افتخارهای کاذب تراشیدن از آنها برای مردم و دشمن جعلی برایشان درست کردن٬  چیزی به جز یک کلاهبرداری سیاسی٬ به جان یکدیگر انداختن مردم ودر نهایت سر کار آوردن حکومتهایی که خون مردم را توی شیشه میکنند نیست∙  امروزه روز آن انسانی باید به وجود خود افتخار کند که  بتواند در متشکل کردن و همبستگی انسانهای معترض و محروم از نعمات زندگی اجتماعی و دنیوی خود را سهیم کند∙ همبستگی و تشکلی که  برای به زیر کشیدن مافیای جمهوری اسلامی و تامین رفاه و آزادی آحاد جامعه به مثابه ضرورت بلا فصل امروز زندگی به مبازره دعوتمان میکند∙ این افتخاریست که اتفاقاً میتوانیم در طول زندگی همین امروز و فردایمان نصیب خود کنیم∙ آن انسان شریفی که نتواند ادبار و بی حقوقی همنوعانش را تحمل کند و برای تغییر واقعیات تلخ امروز زندگی بشر زحمت آموختنِ راه یک مبارزه مؤثر را  به خود هموارمی سازد٬ هیچگونه نیازی به هویت و افتخارات کاذب ناسیونالیستی نخواهد داشت∙
***