نه به مدارس مذهبی!
به كمپین یك سیستم آموزشی برای همه بپیوندید!

در ایالت انتاریو٬ كانادا از مدتها پیش جنبشی به راه افتاده تا به سیستم دوگانه آموزشی مدارس٬ مدارس دولتی (عمومی) و مدارس كاتولیك٬ پایان دهد. با سر برآوردن جنبش اسلامی در غرب و تسلط احزب راست حكومتی٬ گروههای مذهبی و اسلامی حركت وسیعی را اغاز كرده اند تا این شكاف در سیستم آموزشی را عمیقتر سازند. جریانات اسلامی به دنبال سهم خواهی بیشتر٬ احزب و دولتها را زیر فشار وسیع گذاشته تا همچون كلیسای كاتولیك بودجه دولتی جهت ایجاد مدارس اسلامی بگیرند. در این میان حزب كنسرواتیور در ایالت انتاریو جدیدا در پلاتفرمش خواهان اختصاص بودجه به گروههای مذهبی بر اساس تعداد نفوذ آنان گشته است. این خود اهمیت كار كمپین یك سیستم آموزشی برای همه را صد چندان كرده است. بنحوی كه حركت گسترده ای برای به عقب راندن دولت جهت قطع هر گونه كمك مالی و بودجه به دسته جات مذهبی هم اكنون به راه افتاده و دهها گروه٬ شخصیت مترقی و سكولار و دهها عضو هیئت امنای آموزش و پرورش  و حزب سبزها به این كمپین پیوسته اند. جای همه كسانی كه از حكومت مذهبی  و سیستم آموزش اسلامی در ایران به تنگ آمده اند و از آن عمیقا متنفرند در این كمپین خالی است. صدای ما و دخالت فعال ما در كمپین نه به مدارس مذهبی  وزنه بزرگی است كه میتواند در به پیروزی رساندن این جنبش انسانی  و مترقی نقش به سزای داشته باشد. پایان دادن به كار مدارس مذهبی در كانادا میتواند سكوی عظیمی برای پیشروی جنبش جهانی علیه آزار مذهبی كودكان و آموزش مذهبی آنان باشد.
كمپین یك سیستم آموزشی برای همه سر آغاز دور جدیدی از فعالیتهای خود كنفرانس مطبوعاتی  در مجلس ایالتی انتاریو٬ كوئینز پارك در روز پنج شنبه ٢١ ژوئن خواهد داشت تا ضمن نقد و افشای سیستم آموزش مذهبی٬  طرح  و مطالبات خویش جهت ایجاد یك سیستم واحد آموزش عمومی را به اطلاع عموم و نمایندگان مجلس برساند. در این كنفرانس مطبوعاتی نماینده گروههای مختلف و رسانهای عمموی محلی و سراسری شركت خواهند داشت. از جمله سخنرانان این كنفرانس هما ارجمند از فعالین حقوق كودكان و سخنگوی نه به دادگاههای اسلامی در كانادا خواهد بود.
در اینجا از همه كسانی كه مخالف آموزش مذهبی كودكان در مدارس هستند و همه كسانی كه یك سیستم آموزش عمومی را برای فرزندان مان میخواهند و همه كسانی كه از دخالت مذهب در زندگی مردم و بخصوص كودكان بیزارند٬ میخواهیم در این كنفرانس مطبوعاتی شركت كنند و خود را جزئی از كمپین مدافع حقوق كودكان و ترقی خواهی بدانند.

تاریخ كنفرانس مطبوعاتی: پنجشنبه ٢١ ژوئن٬ ساعت ٩.٣٠ صبح
محل: مجلس ایالتی انتاریو٬ كوئینز پارك٬ تورنتو
برای اطلاعات بیشتر به شماره تلفن ٧٣٧٩۵٠٠ - ٤١٦ مراجعه كنید.
همچنین از سایت زیر دیدن كنید: www.oneschoolsystem.org
  
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى-واحد کانادا