مراسم دفاع از حقوق کودک در مريوان
گزارش ارسالی از محمد و نیکان

امسال این سومین مراسم در دفاع از حقوق کودک بود که در مریوان برگزار می شود. این بار فعالین و مدافعین حقوق کودک تصمیم داشتند در منطقه ای این مراسم را برگذار کنند که محله فقر نشین بود. از همان ساعت اولیه روز جمعه 25 خرداد فعالین در سطح شهر در جنب و جوش بودند. همانگونه که تقسیم کار شده بود. هر فرد و هم تیمی تلاش می کرد مسئولیت خود را به بهترین وجه پیش ببرد. در سطح شهر خبر از برگزاری مراسمی در دفاع از حقوق کودکان است. از ساعت يک برگزارکنندگان در محل برگزاری مراسم تجمع کردند. همه تلاش داشتند به بهترین شکل این مراسم را برگزار کنند. محل ایستگاه نقاشی کودکان اماده می شود. صندلی ها به شکل مرتبی چیده می شود. هر کدام با حساسیت و سليقه زیادی تلاش داشتند به بهترین شکل محل را تزئین کنند. پلاکاردها در اطراف و محل برگزاری نصب شده بوده بود. کار برای کودکان ممنوع!  کودک ازاری ممنوع! اعدام کودکان ممنوع! آموزش بهداشت و درمان رایگان شادی و رفاه حق کودکان است.
با نزدیک شدن وقت مقرر مردم به سوی محل مراسم سرازیر می شودند. اکثریت جمعیت تشکیل دهنده این مراسم کودکان بودند. در کنار بازی و سرگرمی برای کودکان و در میان پدر و مادران٬ تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان حضور داشتند. حدود ساعت 5 بعد از ظهر برنامه رسما با خوش امد گویی نازی سعید آغاز شد. میکروفون در میان تعدادی از شرکت کنندگان می گشت و هر کدام این روز به هم شاد باش می گفتند و از حضور شرکت کنندگان قدردانی می کردند. در فضائى شاد همراه با موسیقی و روحیه بشاش مردم٬ این کودکان بودند که ساعاتی را در میان هم سن و سالهای خود رویاهای خود را با رنگها به تصویر می کشیدند. صدای موسیقی همه جا را گرفته بود. اما صدای شادی کودکان برای شرکت کنندکان لذت بخش تر بود.

در این مراسم قطعنامه ای نیز تصویب شد؛
ما همه شرکت کنندگان درفستیوال "بگذارزندگی کنم" مطالباتمان را به شرح ذیل اعلام وبرای تحقق آن همواره می کوشیم.
۱- تامين فوري امنيت، مسكن و رفاه براي همه كودكان بي پناه وخياباني .
۲- آموزش وپرورش رايگان براي همه  كودكان.
۳- بهداشت ودرمان رايگان براي همه كودكان.
۴- ممنوعيت بهره كشي از كودكان.
۵- ممنوعيت انجام كارحرفه اي براي كودكان زير 18 سال.
۶- تامين امنيت، آسايش ورفاه، برخورداري از يك زندگي شاد وانساني براي همه ي كودكان.
۷- ممنوعيت هرگونه مقررات وقوانيني كه موجب خشونت و سختي بر كودكان است.
۸- تامين امنيت، بهدا شت و آموزش وپروش براي كودكان پناهنده، لغو مقررات وقوانین اجباری اخراج کودکان مهاجر ازایران و لغو مقرراتي كه باعث محروميت كودكان پناهنده افغاني و عراقی ازتحصيلات وامنیت و زندگی اجتماعی مي شود.
۹- ممنوعيت اعدام در جامعه و ممنوعيت حكم حبس و شلاق براي كودكان زير 18 سال.
۱۰- به رسمیت شناختن حق برابر برای دختر و پسر دربرخورداری از حق ارث و دیگر حقوق مدنی واجتماعی.
۱۱- ممنوعیت بهرکشی از کودکان و نوجوانان کول بر شهرهای مرزی وتامین امنیت وزندگی برای آنها و محاکمه عاملان خشونت بر نوجوانان کول بر.  
۱۲-  جمع آوری مین ها ازمحل کار و زندگی کودکان روستاهای مرزی و پرداخت غرامت به آسیب دیده گان و قربانیان ناشی از انفجار مین.
شرکت کننده گان در فستیوال ومتینگ " بگذار زندگی کنم" شهرمریوان

25 خرداد 1386