برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره٩٨؛

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٩٨؛

برای یک دنیای بهتر

در پاسخ به دفاعیه خالد حاج محمدی عذر بدتر از گناه آذر ماجدی
سه رکن سیاست میرحسین موسوی در مضحکه انتخاباتی علی جوادی
اعتصاب یا خانه نشین کردن معلمان؟

يادداشت سردبير٬ شماره ٩٨؛ نبرد اول مه

سیاوش دانشور
کرکسها و کفتارها،بد و بدترهای اسلام سیاسی! سعید مدانلو
در حاشیه اظهارات ضد زن آخوند طباطبایی علی طاهری
زنده باد اول ماه مه فراخوانها
اتحادیه کارگری آمریکا خواهان آزادی کارگران زندانی و برسمیت شناخته شدن حقوق کارگری در ایران شدند! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گزارشی از اعتراض عليه حضور جمهورى اسلامى در مالمو

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گسترش اخراج کارگران به بهانه "افزايش دستمزدها"!؟

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بحران در فولاد مبارکه

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

پخش اطلاعیه اول مه حزب در کرج!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

پیشروی اعتراض معلمان در گرو چیست؟

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
تلاش دوباره حکومت اسلامی برای تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

سایپا پرس دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد