برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره٩٧

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٩٧

برای یک دنیای بهتر

کارگران کمونيست چه ميگويند؟

منصور حکمت
کارگران کمونيست و اول ماه مه هیات دائر دفتر سیاسی پاسخ ميدهد
تومار عليه تلاش اسلاميها٬ اتهام پراکنى به فعالين اپوزيسيون
کنفرانس بين المللى سکولار در پاريس گفنگو با آذر ماجدی
انصراف از شرکت در يک کنفرانس سیاوش دانشور

يادداشت سردبير٬ شماره ٩٧"دوربان ٢"کمونيسم کارگرى و مسئله نژاد پرستى

در باره سفر خامنه اى به کردستان نسرین رمضانعلی
در گیرو دار معرکه ″انتخابات ریاست جمهوری″ سعید مدانلو
مصاحبه على طاهرى با یکی از کارگران اصفهان جمهوری اسلامی رفتنی است! علی طاهری
پوئن مدیای غربی به جمهوری اسلامی برای سرکوب اپوزیسیون
احترامات قلبی ام به او بدون هیچ مناسبتی به جز هستی اش سیما روشن
ترکیه و جنبش اول مه یاشار سعیدی
"نتيجه شرم آور" براى ناسيوناليسم در ترکيه یک خبر
پخش اطلاعیه اول مه حزب در مناطق کارگری تهران! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

ایران خودرو٬طرح اخراج و بیکار سازی کارگران مهر کام پارس!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
عليه حضور جمهورى اسلامى در مالمو حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
عليه حضور مجدد رژیم اسلامی در گوتنبرک آماده شويم! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
فراخوان تجمع اول مه حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٢ کارگر در معدن باب نيزو به قتل رسيدند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
آکسیون در مقابل سفارت رژیم اسلامی در لندن در اعتراض به حکم اعدام دلارا دارابی حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد