برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٩١

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٩١

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ٩١"انتخابات"٬ وضعيت رژيم و سياست کمونيسم طبقه کارگر سیاوش دانشور

پاسخ به "جمعى از کارگران ايران خودرو"اين سنت کمونيسم طبقه کارگر نيست!

گفتگو با آذر ماجدىدر باره کنفرانس بين المللى گوتنبرگ یک دنیای بهتر
گفتگو با محمود احمدى٬ هما ارجمند٬ جليل بهروزى,در باره اعتراض به حضور جمهورى اسلامى در تورنتو یک دنیای بهتر
در باره مراسمهاى ٨ مارس نسرین رمضانعلی
نقدی به مواضع وارونه رحمان حسین زاده,در رابطه با جنبش کارگری علی طاهری
استمداد خانواده دانشجویان برای رهایی فرزندانشان

انتقال بحران اقتصادی سرمایه داران به زند گی کارگران موقوف!

کامران پايدار
ترکيه٬ وان٬ گزارش ٨ مارس گزارش
گزارش کنفرانس سازمان آزادی زن بمناسبت 8 مارس سازمان آزادی زن
چند خبر کارگرى٬ گزارش
رضا شوکتی کارگر ایران خودرو (ایتکو پرس) دچار حادثه شد! جزب اتحادکمونیسم کارگری

شعارهای حزب به مناسبت روز زن بر دیوارهای پیرانشهر

جزب اتحادکمونیسم کارگری
تظاهرات ضد حکومتى و درگيرى در انديمشک١٠ الى ١٢ نفر تاکنون کشته شده اند جزب اتحادکمونیسم کارگری
حکم بازداشت رئیس حکومت اسلامی سودان صادر شد! جزب اتحادکمونیسم کارگری
اعتصاب در پالايشگاه نفت اصفهان جزب اتحادکمونیسم کارگری

ایران خودرو ؛اخراجهای پایان سال٬ عيدى پرداخت نشده کارگران !

جزب اتحادکمونیسم کارگری
توزيع پيام حزب بمناسبت ٨ مارس در تهران! جزب اتحادکمونیسم کارگری

اعتصاب کارگران فنى پالایشگاه اصفهان با تحقق خواستهايشان پايان يافت!

جزب اتحادکمونیسم کارگری
شعار نويسى بمناسبت روز جهانى زن در کرج جزب اتحادکمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد