برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

٨١شماره

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٨١

برای یک دنیای بهتر

گفتگوى نشريه ايران استار کانادا با على جوادى علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٨١ ؛ حزب ما و آينده کمونيسم کارگرى سیاوش دانشور
ستون آخر٬ ؛ چه کسى "جنايتکار" است؟ سیاوش دانشور
کمپين افزايش دستمزدها و طرح چند ملاحظه سیاوش دانشور
پیام به کارگران رادیکال و معترض یونان آذر ماجدی
مجمع عمومی خواست کارگران رادیکال یونان آذر ماجدی
این سندیکالیسم است!"هیچ اعتصاب و حرکت اعتراضی مشاهده نشده است" علی جوادی
جنايتى ديگر توسط ر‍ژيم اسلامى برعليه فعالين سياسى کیوان صدیق
توده ایسم، دمکراسی خواهی و انواع مشابه! سعید مدانلو
قصاص٬ جنون در جنايت شراره نوری
ماجرای کارت بیمارستان: مصاحبه با یکی از کارگران اور-هال علی طاهری
پرستاران کرمانشاه ؛عدم دریافت مبالغ مربوط به جیره سالیانه و لباس! لیلا احمدی
گوشه هائى از اعتصاب در شركت نساجی سراب منوچهر پارسافر
بیانیه کارگرانی که دفتر اتحادیه سراسری یونان در آتن را به اشغال درآوردند؛ کارگران یونان
محسن حکیمی دستگیر شد ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
در باره احضار دانشجويان شيراز حزب اتحاد کمونیسم کارگری

ایران خودرو؛سایت دو ایتکو پرس به فروش گذاشته شد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

شاهين شهر اصفهان؛ یک کارگر دیگر به قتل رسید!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
ایران خودرو قتلگاه کارگران است یک کارگر دیگر ایران خودرو به قتل رسید! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

ترور نحله حسين فعال جنبش زنان را محکوم ميکنيم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد