برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

٨٠ شماره

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٨٠

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ٨٠افتضاح کامل دانشگاه و سران رژيم سیاوش دانشور
پوپوليسم مزمندر باره بحث حزب و "قدرت دوگانه" حميد تقوائى سیاوش دانشور
بن بست ناسيوناليسم کرد در باره سياستهاى جديد حزب دمکرات کردستان ايران سیاوش دانشور
دو لنگه کفش، "قهرمان ملی" و جنگ تروریست ها آذر ماجدی
16 آذر کشمشسبز اسلامی و سرخ رادیکال! آذر ماجدی
ستون آخرزمین لرزه سیاسی در یونان علی جوادی
کنترل کارگری و "حزب کمونیست کارگری" علی جوادی
اعتراض در بیمارستان طالقانی کرمانشاه! لیلا احمدی
مجمع عمومی و معضلات کارگران علی طاهری
اطلاعيه وبلاگ جديد نه به اعدام کامیار آزادمهر

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد