برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

77شماره

 

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره 77

برای یک دنیای بهتر

خلع مالکیت کارفرما یا دولتی کردن؟طرد سیاست های راست کارگری آذر ماجدی
ستون آخر مساله "غیرت" کارگران نیست! علی جوادی
چند کلمه به مناسبت شکل گیری حزب کمونیست کارگری علی جوادی
ايجاد تشکل توده اى کارگرىمرورى مجدد بر تلاشهاى تاکنونى سیاوش دانشور
فاطمه را کشتند٬ جان فرزاد در خطر است! سیاوش دانشور
احمدی نژاد و مکانیزم ظهور امام زمان! سعیدمدانلو
گزارش سمینار "شغل خوب" برای همه در تورنتو محمود احمدی
"عدالت" با قتل فاطمه اجرا شد! شراره نوری
بحران جهانی سرمایه و پی آمدهای آن در ایران مهرداد کوشا
بررسى و نقدی بر کتاب "سرمایه اجتماعی" علی طاهری
سوسياليسم نياز واقعى بشريت امروز است! کيانوش نصيرى
وضعيت کشت و صنعت مهاباد کيانوش نصيرى
دزدی از دستمزدهای معوق پرستاران! لیلا احمدی
فراخوان:تظاهرات ایستاده در مقابل سفارت رژیم اسلامی ایران در لندن حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

تجمع اعتراضی کارگران لاستیک البرز وحشيانه سرکوب شد!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد