برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 73

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره 73

برای یک دنیای بهتر

بحران جهان سرمایه داری و خطوط عمده وظایف ما بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
حق با منصور حکمت بود علی جوادی
افول آمریکا، عروج اوباما علی جوادی
مبانی سبک کاری "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی" مبانی سبک کار دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
کمونيسم تنها راه نجات بشريت است! سیاوش دانشور
اولين پيامدهاى بحران سیاوش دانشور
در باره سبک کار دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگو با سیروان قادری
بحران جوهر اصلی سرمایه داریست! کامران پایدار
گزارشى در مورد کارگران کارخانه "سه رماوز" یک گزارش

محمد على بهرامى کارگر آتش نشانی پالايشگاه اصفهان جان باخت!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

احکام حبس کارگران واحد بدون قید و شرط ملغی باید گردد

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد