برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٧٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٧٢

برای یک دنیای بهتر

در مورد جنگ کومه له و حزب دموکرات و ادعاهای دروغین ناسیونالیسم منصور حکمت
درباره آزادى بيان منصور حکمت
آزادى بيان از نوع دوم منصور حکمت
شبح مارکس در آمریکا در گشت و گذار است! علی جوادی
بحران سرمایه داری، بحران حکومت اسلامی علی جوادی
هشدار به ناسیونالیسم کرد مدافع کومه له آذر ماجدی
حذف لیدر، متعارف شدن رژیم اسلامیو سرنوشت دن کیشوت وار لیدر آذر ماجدی
بحران سرمايه دارى و موقعيت نيروهاى اپوزيسيون ايران سیاوش دانشور
چاه "هنرى" جمکران گفتگو با شهلا نوری
ایران و بازار جهانی علی طاهری
پرستاران کرمانشاه، باز هم دستمزدهای پرداخت نشده! لیلا احمدی
بايد ريشه اينها را کند! پدرام نواندیش
اخراج کارگران سایت یک ایتکو پرس! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بحران سرمايه دارى و جمهورى اسلامى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

پخش نشریه و اسناد حزب در اصفهان

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد