برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٧١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٧١

برای یک دنیای بهتر

در باره لغو کار مزدى منصور حکمت
نقش هتک حرمت و تخریب شخصیت در سیاست علی جوادی
کنترل دولتی یا کنترل کارگری؟ سرمایه داری يا سوسیالیسم؟ علی جوادی
مصاحبه کاوان عمر سلامی با آذر ماجدی آذر ماجدی
سرمایه داری یا سوسیالیسم مساله اینست! آذر ماجدی
از "پايان تاريخ" تا "پايان ريگانيسم"در حاشيه اظهارات فوکوياما سیاوش دانشور
پخش اطلاعيه هاى حزب در مناطق کارگرى اصفهان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٧ کارگر در پالايشگاه نفت اصفهان طعمه حريق شدند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
عیادت از کارگران در آتش سوخته پالایشگاه اصفهان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

دستمزدهای عقب افتاده کارگران کارخانه آتبين

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اخراج کارگران کارخانه لوله خودرو

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اخراج کارگران خدماتی شرکت سد گستر

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گزارشی از مراسم "کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان" در تهران

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

وضعیت وخیم حقوق بشر در ترکیه!اعتراض وسیع پناهجویان در کمپ "کوم کاپی" استانبول

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
نامه ها٬ شماره ٧١سوالاتى در باره کنترل کارگرى نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد