برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٧٠

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٧٠

برای یک دنیای بهتر

مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است منصور حکمت
ستون آخر ؛ نکاتی پیرامون بحران سرمایه داری جهانی علی جوادی
بحران عمیق اقتصادی و لزوم بازگشت به مارکس آذر ماجدی
اعتصاب سرمایه داران، اعتصاب کارگران سیاوش دانشور
جنبش افزایش دستمزد یک بررسی تاریخی سپهر
من همیشه کودک نخواهم ماند! پدرام نواندیش
گفتگوى ليلا احمدىبا یکی از پرستاران بیمارستان "امام رضا" کرمانشاه! لیلا احمدی
کارگران جهاد نصر مشهد؛ ديگر تحمل اين همه بيحقوقى را نداريم! گزارش
مذهب و آینده کودکان متن سخنرانی در انجمن مدارس ابتدایی رتردام علی طاهری

سازمان آزادی زن کجا ایستاده است؟

سازمان آزادی زن
یورش به خانه های مردم گزارشی از لیلا احمدی
تقدیر و تشکر کیوان صدیق
کودکان انسان هستند و اساس نیز انسان است! مریم میناپور
کارگران اتوبوس رانى و حقوق هاى عقب افتاده گزارشی از شوان سور
سنندج و خواهران نماينده خدا شوان سو
نمایش ارتجاعی عید فطر،دروغ و فریب علیه کارگران ایران خودرو! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

در سنندج به استقبال روز جهانى کودک رفتند

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

مراسم روز کودک در سنندج برگزار شد!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نامه ها شماره ٧٠ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد