برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۶۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۶۵

 

برای یک دنیای بهتر

توهم به پیروزی یا خود فریبی؟در حاشیه مذاکره فعالین زنان با مجلس اسلامی آذر ماجدی
هیاهو بر سر هیچظاهر چپ، باطن راست ! نگاهی به سیاست ها ح ک ک آذر ماجدی
کمونیسم کارگری و جهان امروز در فردای جدال در اوستیای جنوبی: صف بندیهای جدید؟ علی جوادی
کردستان ايران "پدر" ندارد!دوران عشاير گذشته است سیاوش دانشور
يادداشت سردبير٬ شماره ۶۵"زندانی، خاوران، اینروزها!" سیاوش دانشور
زندان٬ اعدام٬ و راه مبارزه با آن گفتگو با نسرين رمضانعلى
چند گزارش٬ نسرین رمضانعلی
"اينترنت ملى"!؟ سیاوش زمانی
اعتصاب ١-٢ سپهر
گفتگو با یکی از کارگران اخراجی ایران خودرو دیزل! کامران پایدار
اعتصاب در گروه صنايع فلزى ايران خبر
مهاباد؛ حمله ماموران شهردارى به دستفروشان تاناکورا خبر
تکرار سناريوى نساجى کردستان در ريسندگى پرريس حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اعتراض کارگران اداره بندر شاهپور در خوزستان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گزارشى از تحصن کارگران نساجى کردستان

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

کارگران نساجى سنندج در مقابل کارخانه تحصن کردند

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

ایران خودرو؛شروع اخراجها، دزدی و کلاهبرداری از دستمزدها!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد