برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 63

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره 63

 

برای یک دنیای بهتر

کمونیسم کارگری، مذهب زدائی و گرایشات راست هیات دائر پاسخ میدهد
"کمونیسم کارگری و جهان امروز" اوستیای جنوبی، جدال بر سر چیست؟ علی جوادی
فقط دو گام به راست!در نقد سیاستهای "حزب کمونیست کارگری" علی جوادی
زنان "آف ساید" و جنبش ملی – اسلامی آذر ماجدی
قانون حمایت از خانواده:زندانی تاریک تر برای زنان ! علی طاهری
زن کشى ادامه دارد! شهلا نوری
از کار قراردادی تا شرکتهای انگل پیمانکاری! کامران پایدار
حکم بازداشت مجدد داوود باقری در ترکیه ! دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
اخبارى از نساجى کردستان اخبار
ذوب آهن اصفهان؛دو کارگر و يک مهندس در محل کار به قتل رسيديد حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اعتصاب کارگران شرکت صنايع مخابراتى راه دور ايران حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
گزارشى از بيمارستان "امام على" انديمشک حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
ارومیه؛ حسين هنگروانى هم جان باخت! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
لایحه ارتجاعی خانواده و نقد ارتجاعی ملی -اسلامیون سازمان آزادی زن برگزار میکند

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد