برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۶١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۶١

 

برای یک دنیای بهتر

عليه حکومت فقر و اعدام بپاخيزيم! سیاوش دانشور
وظایف ویژه حزب اتحاد کمونیسم کارگری سخنرانی افتتاحیه در پلنوم سوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری علی جوادی
اروپا اوباما را انتخاب کرد!اوباما تحقق رویا یا نماینده تغییر؟ آذر ماجدی
انتقاد اسلامی از لایحه جدید خانواده!مدافعین حقوق زن مومن تر از امام! آذر ماجدی
گزارش از شهرک صنعتى شوان سور
در باره قطعنامه کنترل کارگرى هیئت دائر پاسخ میدهد
کارگران چه ميگويند؟ با یکی از کارگران اخراجی کارخانه جنرال الکتریک! کامران پایدار
گفتگوى سياوش مرادىبا يکى از کارگران انرژى گستر اصفهان سیاوش مرادی
تعطيلى و اخراج دسته جمعى کارگران نساجى کردستان با يک اطلاعيه گزارش
اخراج کارگران بخاطر اعتراض در پيرانشهر گزارش
کارگران و سرمايه دارى رضا تابان
نگاهی به عملکرد اتحادیه کارگری در  امریکا علی طاهری
شوش؛ گزارشى از وضعيت کشاورزان گزارشى از شوش
جنایتی دیگر علیه بشریت کشف اجساد 13 پناهجو در استانبول دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
عليه اعدام بپاخيزيم! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
بیانیه حزب در مورد جایگاه سیاست کنترل کارگری حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اخبارى از کارخانجات گونى بافى سما٬ فرش نخشين٬ و نساجى کردستان

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
راهزنان خيابانى ارتش اسلام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اخبارى از اعتراض و اعتصاب کارخانه جات ريسندگى قزوين حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
"ابتکار جديد" سرمايه داران در شرکت مرغ و جوجه البرز حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
حکم اعدام دو زندانى ديگر صادر شد! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

قزوين؛ حقوق کارگران خودرو سازى ١٠ ماه است پرداخت نشده است!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
رژيم اسلامى زندانى سياسى یعقوب مهرنهاد را اعدام کرد! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

کارگران نساجى حقوق شان را ميخواهند!تجمع و راهپيمائى کارگران نساجى کردستان

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

گوشمالی مزدوران نیروی انتظامی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نامه ها٬ شماره ۶١ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد