برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۵۴

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۵۴

 

برای یک دنیای بهتر

اعتصاب کوره پزخانه ها٬ کار کودکان٬ تظاهرات ٢۴ خرداد با هیات دایر
بازهم در باره سياستهاى "اتحاديه آزاد کارگران ايران"پاسخ به سليمان چاپارى سیاوش دانشور
اعترافات زیر شکنجه و شرق زدگی!شکنجه گیت آذرین-مقدم آذر ماجدی
دستمزدهای پرداخت نشده کارگران کارخانه چای گلستان! کامران پایدار
معمولی معمولی پدرام نو اندیش
کوره پزخانه ها اردوگاه بردگى است! رزگار شريف پوريان
کابوس بازگشت به افغانستان ! علی طاهری
جهنمی در اعماق خاک رس!کوره پزخانه های خاتون آباد تهران کامران پایدار
کارگران کارخانه گونى بافى سما سنندج در آستانه اخراج گزارش
فرهاد را از زندان آزاد می کنیم! فراخوان
اعتصاب ووضعيت كارگران كوره هاى آجر پزى استان خراسان شهریار افروزه
اخبارى از کوره پزخانه هاىوايگان٬ ايزدخليل٬ سروان گل٬ و مشهد حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

کارگران کوره شبستر خواهان برسميت شناسى و مذاکره با شوراى کارگران و نمايندگان منتخب شان توسط نهادهاى دولتى شدند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها ادامه دارد! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اعتراض کارگران فضاى سبز شهردارى سنندج به دزديهاى شرکتهاى پيمانى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اينبار کارگران گوشمالى دادند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
در آستانه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های تبریز، همدان، مهاباد، بوکان و شبستر حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٢٠٠٠ هزار کارگر کوره پز خانه اعتصاب خود را با تشکیل مجامع عمومی آغاز کردند!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
آزادی بختیار رحیمی فعال کارگری را تبریک میگوئیم! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کارگران کوره سروان گل با برگزارى مجمع عمومىبه اعتصاب کوره پزخانه ها پيوستند! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
یورش وحشیانه نیروی انتظامی به کارگران گرسته هفت تپه گزارش
باز هم اعدام، باز هم جمهوری اسلامی ! خبر
نامه ها٬ شماره ۵۴ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد