برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره۴v

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۴v

 

برای یک دنیای بهتر

مطالبات فورى طبقه کارگر در اول مه ستون اول
سرمایه داری و شکم های گرسنه!

علی جوادی

در آستانه اول ماه مه برای آزادی کارگران دستگیر شده و لغو احکام زندانی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
درگذشت نابهنگام خسرو دانش را به همسر و فرزندانش و جنبش كمونیسم كارگری تسلیت میگوئیم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اعتراض کارگران قند، اعتصاب کارگران معدن حاجی آباد حزب اتحاد کمونیسم کارگری

یک پیروزی برای کارگران فازهای ۱ تا ۵ عسلویه

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

ايران خودرو قتلگاه کارگران است!پاى مهدى خيرى قطع شد !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سرکوب اعتراض کارگران اخراجی پارس خودرو محکوم است!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
معرفی دبیر و معاون دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
آغاز به کار دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه
رفیق علی کانتوری در وضعیت نامناسب جسمی به سر می برد دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور
گفتگو با سهراب کاوه از فعالين کارگرى برای یک دنیای بهتر
خسرو دانش در تاریخ 20 آوریل 2008 بر اثر ایست قلبی ، چشم از این جهان فرو بست فرزند خسرو دانش
در چه شرایطی به استقبال جشن اول ماه مه می رویم؟ علی طاهری
گفتگوی کامران پایدار با یکی از کارگران شرکت پرس توسعه صنایع ایران خودرو تهران کامران پایدار
خنک و ناخنک سعید مدانلو

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد