برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره۴۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۴۶

 

برای یک دنیای بهتر

کارگران کمونيست و اول مه میزگرد با علی جوادی ؛ نسرین رمضانعلی و سیاوش دانشور
ابهامات شکست نخوردگان!

علی جوادی

در حاشیه درگیری های درون "سازمان زحمتکشان" حزب اتحاد کمونیسم کارگری
برگزارى اول مه در گرو مجوز نيست! يادداشت سردبير٬
اخراج 10 نفر از کارگران بخش خدماتی بیمارستان توحید سنندج گزارش از سنندج
پيروزي كارگران كيان تاير گزارش
کودکان قربانی سرمایه داری و اسلام سیاسی کيوان صديق
اخراج 70 نفر از کارگران شرکت پرس توسعه ایران خودرو تهران ! کامران پایدار
رفیق بهروز کریمی زاده آزاد شد! دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور
بهروز عزيز آزاديت را تبريک ميگوئيم! برای یک دنیای بهتر
نامه اعتراضى اتحاديه كارگران صنعتى جهان به جمهورى اسلامى ايران ترجمه و تكثير از: اتحاد  بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
مصاحبه با پزشک معادن کرمان ! علی طاهری
محکومیت عابد توانچه به 8 ماه حبس تعزیری گزارش
نامه ها٬ شماره ۴۶ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد