برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۴۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۴۵

 

برای یک دنیای بهتر

در حاشیه ابراز نظر حزب حکمتیست در مورد حزب اتحاد کمونیسم کارگری سکتاريسم در پوشش "هويت کمونيستى"

هدئت دائر حزب
علیه فلاکت اقتصادی

علی جوادی

بسوى اول مه!تداوم فقر و سرکوب ممکن نيست!

يادداشت سردبير٬
کمونیسم دخالتگر یا منزه طلب! آذر ماجدی
کارگران بپاخيزید! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
محمود صالحى آزاد شد!
مذهب و مدافعین دروغین آزادی بیان و سکولاریسم در اپوزیسیون!
این پیروزی را به طبقه کارگر، جنبش آزادی و برابری در ایران و جهان  تبریک می گوییم! سازمان آزادی زن
زنده باد اول مه! تراکت اول ماه مه
پلاتفرم کار تر کیه٬ سندیکای سراسری آموزگاران ترکیه در دفاع از اسنلو٬ صالحى٬ دانشجويان و معلمان ايران سندیکای سراسری آموزگاران تر کیه
اسلاميها در کردستان جائى ندراند! برای یک دنیای بهتر
پيام تبريكفدراسيون اتحاديه هاى متحد كارگرى سراسر پاكستان ترجمه و تكثير از: اتحاد  بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
جنبش کارگری در سال 86 سینه به سینه با بورژوازی ضد کارگر اسلامی علی طاهری
گفتگوى کامران پایدار با یکی از کارگران کارخانه پولیران تهران کامران پایدار
نامه ها٬ شماره ۴۵ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد