برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۴١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۴١

برای یک دنیای بهتر

پاسخ به سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران،هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه منصور حکمت
در باره قرار کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و موضع حزب حکمتيست! هیات دایر دفتر سیاسی
کنفرانس بین المللی 8 مارس در سوئد بسوى ايجاد يک جنبش بین المللی آزادیخواه و برابری طلب سکولار سازمان آزادی زن
نگاهی به اوضاع سیاسی جامعه

یک دنیای بهتر ؛ میزگرد با على جوادى٬ آذر ماجدی ؛ سياوش دانشور

افغانستان٬ هرات اعتصاب عمومى براى امنيت! يادداشت سردبير٬
گفتگو با آذر ماجدی در مورد کنفرانس بین المللی 8 مارس ساختن یک جنبش بین المللی آزادی زن امری میسر و عملی است یک دنیای بهتر
اعتصاب بیش از ٣٥٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
پیام محمود صالحی به تمامی کارگران و دلسوزان سازمانده و شرکت کننده در کارزار جهانی ۶ مارس محمود صالحی
دانشگاه اصفهان به نمایندگی از همه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ٨ مارس را گرامی داشت! دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب دانشگاه اصفهان
تحمیق وفریب وجه مشترک دوجناح رژیم اسلامی در مضحکه انتخابات مهرداد کوشا
گفتگو کامران پايدار با یکی از کارگران اخراجی تعمیرگاه مرکزی سایپا یدک! کامران پایدار
قطعنامه هاى مراسمهاى هشتم مارس در تهران٬ سنندج٬ کامياران٬ مريوان گزارش

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد