برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره٣٨

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٣٨

برای یک دنیای بهتر

کارگران و مساله تعیین حداقل دستمزد! هیات دایر پاسخ میدهد
پیام اسقف کنتربری، کلیسای انگلستان، بمناسبت صدمین سالگرد ٨ مارس: آذر ملجدی
يادداشت سردبير، شماره ٣٨"ملتى" ديگر درست شد!در حاشيه "استقلال" کوزوو سیاوش دانشور
۸ مارس و نابرابری زن و مرد در عرصه اقتصادی یک دنیای بهتر
وضعیت جسمانی محمود صالحی همچنان وخیم است! کميته دفاه از محمود صالحى
به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن کمونیسم کارگری و آزادی زن یک دنیای بهتر
کنگره کار کانادا، حمایت خود را از اعلام روز 6 ماه مارس 2008بعنوان روز همبستگی با کارگران ایران اعلام کرده است از سايت کارگران ايران
دانشگاه پادگان نیست !! اطلاعیه خبری
سنندج:صلاح نعمتی و شورش تکاب دستگير شدند! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٦ فوریه پیروزی برای آزادیخواهان و برابری طلبان! از سايت آزادى و برابرى
جنبش های اجتماعی و راه های مقابله با جریان هاى حکومتى و راست کاميار آزادمهر
مسکن و کارگران!گزارشی از محلات فقیر نشین تهران علی طاهری
شورش سربازان کلانتری شهر زیبا تهران کامران پایدار
(انعكاس بخشی از موضعگیری هما ارجمند در برخورد به نظرات اخیر اسقف اعظم انگلستان) هما ارجمند
نامه ها، شماره ٣٨ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد