برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره٣٦

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٣٦

برای یک دنیای بهتر

محمود صالحى؛ کارگران به ميدان ميايند

از یادداشتهای منصور حکمت
تاریخ شکست نخوردگان ( به یا انقلاب 57) منصور حکمت
"کفن پوشى" سنت اعتراض کارگرى نيست! سیاوش دانشور
در باره برخی مسائل گرهی جنبش کمونیسم کارگری بخش سوم یک دنیای بهتر
آفریقا در آتش آذر ماجدی
گفتگو با هما ارجمند به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن یک دنیای بهتر
انشعاب در حزب کمونیست کارگری نامه ای به آذر ماجدی

ما افغانها انسانيم٬ از ما دفاع کنيد!

از طرف جمعى از مهاجرین افغان مقیم تهران
ما کارگران دستگیری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را محکوم میکنیم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تجمع اعتراضی کارگران شاهو حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کارگران لاستیک البرز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و مزایای خود مجددا دست به اعتصاب زدند!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تبدیل جلسه "ایران هسته ای" به صحنه افشاگری علیه جمهوری اسلامی را به مردم آزادیخواه و برابری طلب و حزب حکمتیست تبریک میگوئیم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
"پزشک قانونی" باری دیگر حکم صادر کرد!! گزارش

اطلاعیه 1 صدمین سالگرد 8 مارس را گرامی بداریم!

سازمان آزادی زن
بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در رابطه با آزادی بخشی از رفقای زندانی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر کمیته دانشجوئی
نامه مادر اسانلو به مادران دانشجویان در بند :در آرزوی آزادی و سلامتی فرزندم! علی طاهری
اعتراض کارگران نساجی خوی و کارگران کارخانه الیاف کرج حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اجازه ندهیم بربریت بر جامعه حکمفرما شود! سازمان آزادی زن
فدراليسم ضد انسانيست! رضا تابان
هزاران نامه اعتراضى در محكوميت سوقصد به مجيد حميدى و براى آزادى فعالين كارگرى گزارش
اعتصاب البرز موقتا پايان يافت! خبر
نامه ها٬ شماره ٣٦

نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد