برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٣۴

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٣۴

برای یک دنیای بهتر

در باره برخى مسائل جنبش کمونیسم کارگری بخش دوم یک دنیای بهتر
گفتگو با آذر ماجدینیاز به یک جنبش اجتماعی سکولاریست رادیکال یک دنیای بهتر
گفتگو با نسرين رمضانعلى مسئله حداقل دستمزدها  و تشکل کارگرى یک دنیای بهتر
گفتگو با پروین کابلی یک دنیای بهتر

دفتر حمایت از حقوق پناهندگی فعالیت خود را آغاز میکند!

دفتر حمایت از حقوق پناهندگی

اعتراض کارگران کاغذ سازی کارون و خانواده هایشان در مقابل فرمانداری شوشتر!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سیاست نابودی تدریجی مردم غزه توسط دولت اسرائیل محکوم است

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اين جنايت نبايد بى پاسخ بماند! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
دنیای دیگر ممکن است! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

آذر ماجدی در کنفرانس افتتاحیه سی اف آی در لندن:
برای مقابله با مذهب به یک جنبش وسیع اجتماعی سکولاریست نیازمندیم!

سازمان آزادی زن
قطع گاز و سرما شدید تفاوت دو طبقه در ایران فاحش و ضد انسانی است سیامک مرادی
بياد کارگران خاتون آباد يادداشت سردبير، شماره ٣۴ یادداشت سردیبر
کارگران افغان داستان يک تراژدى غزال امیری
زن ها در زندان سرود میخوانند علی طاهری

مرگ کارگر شرکت واحد در حین کار

خبر

عروسان کودک و رویاهای برباد رفته کریم نوری
قانون کار و دستمزدها دادا کمون
نامه ها، شماره ٣۴ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد