برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 32

 
ضمیمه 32

 

 

مطالب نشریه شماره 32

برای یک دنیای بهتر

وظایف دانشجویان کمونیست حزب اتحاد کمونیسم کارگری
معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه منصور حکمت
مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى سیاوش دانشور
زويا در قلب ماست سیاوش دانشور
بیانیه حقوق مهاجرین! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
حق با ما بود!سخنرانی افتتاحیه علی جوادی در پلنوم دوم حزب علی جوادی
نامه سرگشاده به رهبری ح ک ک آذر ماجدی
غزه محکوم به مرگ تدریجی آذر ماجدی
در حاشیه انتخابات آمریکا آذر ماجدی
جامعه پزشکان کجایید؟ شهلا نوری
گزارشى از گوشه هائى از زندگى در ايران شهاب احمدى

دست و پای 5 تن را در بلوچستان قطع کردند

گزارش

فشرده اى از اخبار اعتراضات دانشجوئى، تلاش خانواده ها، حمايتها کامیار آزادمهر
ادامه اعتصاب کارگران گونی بافی مجتمع صنعتی سما گزارش
از اردوگاه های اجباری کار هیتلر تا اردوگاه های اجباری کار جمهوری اسلامی علی طاهری
تهاجم فاشيستی علیه مهاجرین افغانی ساکن ایران را در هم بشکنیم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:شکست طلبی سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
نامه هائى از ايران نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد