برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 30

 

 

 

مطالب نشریه شماره 30

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير، شماره ٣٠

سياوش دانشور

نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع سیاسی، نگاهی به حزب

با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
درسهای تلخ وشیرین اعتراضات ۱۳ آذر! علی جوادی

نقدی بر خط سیاسی محسن حکیمی و توجیهات جدید فعالین کمیته های کارگری

خسرو دانش
حرکت اعتراضی معلمان و وظایف جنبش کمونیسم کارگری کامیار آزادمهر

بسوى ٨ مارس عليه تبعيض جنسى!

کامیار آزادمهر
کمونيسم کارگرى و گرایشات قوم پرستانه در آذربایجان علی طاهری

 گزارش از برپایی تظاهرات ضد جنگ در بلژیک

علی طاهری

اطلاعیه پایانی پلنوم دوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اطلاعیه های حزب در این شماره

۲۸ دسامبر را به روز جهانی اعتراض به دستگیری دانشجویان تبدیل کنیم!

اتحادیه های کارگری در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی

پیام به خانواده های دانشجویان دستگیر شد

آزادى دانشجويان را تبريک ميگوييم!

دانشجويان و ديگر زندانيان سياسی به حمايتهای شما احتياج دارند!

نامه سامرند صالحی

نامه ها، شماره ٣٠

نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد