برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٩۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٩۶

برای یک دنیای بهتر

نيروگاه هاى هسته اى بايد برچيده شوند! قطعنامه مصوب کنگره اول حزب
بیانیه حزب در باره٬ جايگاه کارگر و کمونيسم ؛در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بیانیه مصوب کنگره اول حزب
يادداشت سردبير٬ شماره ١٩۶ ؛موج به اروپا برميگردد! سیاوش دانشور
لیبی: کدام اهداف؟ چرا اقدام نظامی؟ علی جوادی
ستون آخر٬ معلق تاکتیکی بورژوازی جهانی در مورد "انقلاب" فلاکت ملی – اسلامی های وطنی آذر ماجدی
گفتگو با جلیل بهروزی در باره؛ قطعنامه حزب در منع کاربرد انرژی هسته ای جلیل بهروزی
اینبار منشور سرنگونی حزب اکس کمونیست کارگری کامران پایدار
خیزشی به سمت اوج کوروش سمیعی
اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی و افغانستانی؛ در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر وان ترکیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
اخراج دستجمعى کارگران شرکت رافاکو! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اخراج گسترده کارگران جنرال مکانیک در آغاز سال نو!
کارگران شرکت دنا سان؛دستمزدهای معوق از 6 ماه تا 2 سال !
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد