برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٩٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٩٢

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ١٩٢ ؛حکومت اسلامى رفتنى است! سیاوش دانشور
کمونيسم کارگرى و مسئله زن
مبحث اولويتها و چشم اندازها٬ از جایگاه ویژه تا موقعیت ویژه حزب اتحاد کمونیسم کارگری: راهی که باید پیموده شود! علی جوادی
حزب و جنبش کمونیسم کارگری؛ حزب و قدرت سیاسی- پایان یک دوره آذرماجدی
سکوت "حزب کمونیست ایران" و ناسيوناليسم کرد؛در مقابل جنایات حکومت کردستان عراق! سیروان قادری
شمارش معکوس برای گرفتن قدرت سیاسی آغاز شد! حامد محمدی
تحولات کردستان عراق خفت ناسیونالیست ها را گرفت
تجارت سکس، برده داری مدرن شهلا نوری
جنبش زنان در خاورمیانه؛هشتم مارس2011 پدرام نواندیش
تهران٬ جنگ با حکومت نظامى نازنین اکبری
در مقابل نظام سرمایه متحد شویم! پروانه عسکریان
زنده باد 8 مارس، زنده باد آزادی زن، ستم بر زن موقوف! سازمان آزادی زن

8  مارس روز نه به اسلام، نه به آپارتاید جنسی

10 اسفند يادتان نرود؛حق و آزادى گرفتنى است!دوره حکومت اسلامى تمام شده است!

شورای مبارزات ایران
زنده باد 8 مارس، روز جهانی زن؛ 8 مارس علیه آپارتاید جنسی بمیدان بیایید! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
فولاد مبارکه اصفهان؛فريد دهقانى قربانى فشار کار شد
ایران خودرو٬ کار کارگران در ایام تعطیل موقوف !
کارگران کارخانه لوله سازی سدید! 2 ماه دستمزد معوق، تهدید به اخراج
کارگران صنایع نفت و گاز شرکت دریا ساحل؛ 3 ماه دستمزد معوق
کارگران شرکت پترو تکسان عسلویه و ماهشهر؛یکماه دستمزد معوق
کارگران شرکت تصویر دنیای هنر!یکماه دستمزد معوق
رژیم اسلامی را به زیر کشیم! 10 اسفند روز اعتراض علیه رژیم و آزادی کلیه زندانیان سیاسی
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد