برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٨٨

شماره ١٨٨ضمیمه

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٨٨

برای یک دنیای بهتر

ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد !زنده باد شوراها مصوب دفتر سیاسی حزب
خیزش توده ای در مصر:چشم انداز و مسائل گرهی پیشارو با هیئت دائر حزب
يادداشت سردبير٬ شماره ١٨٨ ؛مصر:تقابل تشديد ميشود! سیاوش دانشور
وقتیکه "هیچ بودگان هر چیز گردند" علی جوادی
تصاویر توده های انقلابی در مصر؛چه چیز جوان ایرانی 1979 را به جوان مصری 2011 پیوند می زند؟ آذرماجدی
ناسیونالیسم یک جریان خطرناک است، یک سم یا ویروس اجتماعی است!گفتگوى رحیم رشیدی با آذر ماجدى
مبارزه برای افزایش دستمزد نسرین رمضانعلی
پیرامون پیام همبستگی‌ زهرا رهنورد با زنان تونس! پروانه عسکریان
پرونده قتل عمد دولتی زهرا بهرامی شروند ایرانی-هلندی علی طاهری
توطئه رژیم برای بی اعتبار کردن ؛چهره علی جوادی را خنثی کنیم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
فراخوان: در همبستگی با جنبش توده اى ؛برای سرنگونی رژيمهاى فقر و دیکتاتوری!
اطلاعيه حزب در باره تحولات سياسى مصر٬ حسنی مبارک باید برود!رژيم بايد برود!

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد