برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٨۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٨۶

برای یک دنیای بهتر

قطعنامه مصوب کنگره ششم کومه‌له درباره؛ارزيابى از موقعيت حزب دمکرات و شيوه برخورد ما به آن منصور حکمت
مصاحبه با منصور حکمت درباره شعار فدراليسم؛فدراليسم شعارى ارتجاعى است
گله ناسیونالیسم چپ از ناسیونالیسم راست؛در حاشیه مواضع ابراهیم علیزاده در مورد جنگ کومه له و حزب دمکرات آذر ماجدی
نکاتی در حاشیه جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم در تونس علی جوادی
"تحزب کمونیستی طبقه کارگر" یا خزیدن به سنت "کارگر کارگری"؟چند کلمه در نقد تزهای اخیر کورش مدرسی
در شرایط اختناق و سرکوب چگونه می توان متشکل شد؟ نسرین رمضانعلی
قدرت مدوسا؛پاشنه آشیل حزب اکس مسلم سعید مدانلو
کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛انتظارات مریم کوشا
با مقابله گسترده و متحد علیه اعدام؛بسوی سرنگونی رژیم اسلامی! علی حسینی
شرایط کار در وزارتخانه ها نظامی می شود؛گزارشی از شرکت فراسکو عسلویه نیما افصحی
اطلاعیه ۴ کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛به متقاضیان شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران عسلویه در اعتراض به وضعیت بد غذا
گزارش برگزاری  جلسه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد هلند
کارگران نفت خواهان افزایش دستمزد به نسبت تورم؛مدیریت: تهدید به اخراج

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد