برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٨۳

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٨۳

برای یک دنیای بهتر

حذف سوبسیدها: اهداف رژیم٬ سیاست ما هیئت دائر پاسخ میدهد
عليه گرانى و فقر !وظايف فورى کمونیسم و طبقه کارگر بیانیه
علیه فقر و فلاکت متحد شویم! سیاوش دانشور
کارگران و مسئله حذف سوبسیدها؛نقدی بر دیدگاه رضا رخشان
تزهایی پیرامون طرح ارتجاعی "هدفمند کردن یارانه ها" علی جوادی
فقر و فلاکت گسترده گورستان رژیم اسلامی؛ اتحاد و تشکل پاسخ طبقاتی آذر ماجدی
اطلاعیه خبری، فوری؛گزارش دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از توحش پلیس یونان و ضرب و شتم بی سابقه پناهجویان متحصن در این کشور دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

مرگ ده ها پناهجوی ایرانی و عراقی در جزیره "کریسمس استرالیا"

اطلاعیه دبیرخانه دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛انتشار سومین شماره نشریه "بولتن"
کارگران صنایع فولاد نطنز؛6 ماه دستمزد معوق ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
رژیم اسلامی در واکنشی انتقامجویانه؛١١ نفر را در زاهدان اعدام کرد!
گزارشی از تهران،حکومت نظامی در تهران؛حذف یارانه ها !
حذف یارانه ها؛شورش خونین در بندر عباس

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد