برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٨٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٨٢

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سردبیر، شماره ١٨٢؛ دمکراسی و تروریسم سیاوش دانشور
ستون آخر؛در حاشیه شایعه "آزادی" سکینه محمدی آشتیانی؛و بهانه جویی های توده ای – اکثریتی ها! علی جوادی
بیانیه "حقوق بشر" سلاح ایدئولوژیک ضد کمونیستی؛و روایت حزب اکس کمونیست کارگری آذر ماجدی
گفتگوهایی پیرامون؛کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری نسرین رمضانعلی
جایگاه واقعی سیاستهای سعید صالحی نیا ؛در نقد لنین و تجربه حکومت کارگری در روسیه! محمود احمدی
سازشکاری با راست و سلطنت طلبان٬ دشمنی با حزب اتحاد کمونیسم کارگری! احمد بابائی
قاچاق سوخت در دریا و اخراج 150 کارگر؛شرکت پرنده آبی بوشهر در خشکی بابک زحمتکشان
دریغ از یک پاسخ اصولی و روشنگرانه؟! در رابطه با فحاشی های کادرهای کومه له و عکس العمل حککا فخری جواهری
آقایان نامحترم نمیگذاریم! پدرام نواندیش
برای آزادی رضا تلاش کنیم نامه ی سرگشاده خانواده رضا شهابی
کارگران مرکز داروئی وزارت بهداشت!یکماه دستمزد معوق حزب اتحاد کمونیسم کارگری
مهر کام پارس ایران خودرو؛مقاومت و اعتراض کارگران ادامه دارد !
اخراج کارگران شرکت تابلیر !

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد