برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٨١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٨١

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سردبیر، شماره 181؛ 16 آذر 89:کشمکش ادامه دارد! سیاوش دانشور
برخورد "چپ" به سرکوب کارگران
گفتگوهایی پیرامون؛کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری علی جوادی
بحران عمیق سرمایه داری؛آینده ای سیاه، یک فرصت طلایی آذر ماجدی
برای شهلا جاهد بهار ابراهیمی
قانون مجازات اسلامی،وحشیگری رسمی و شرعی نظام اسلامی مهرداد کوشا
انتقال علی اکبر نظری به زندان قزل حصار به نقل از: سایت سندیکای کارگران شرکت واحد
ما درد مشترکیم؛حکم زندان برای رضا رخشان به نقل از سندیکای کارگران هفت تپه
مذهب زن ستیز است؛سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه بریستول سازمان آزادی زن
برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی به پا خیزیم! شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم
کارگران شرکت جنرال مکانیک؛دستمزدهای پرداخت نشده آبانماه! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
صنعت نفت؛تمهیدات سیاسی و بی نتیجه
اخراج کارگران اعتصابی با اتهام "اخلال در پروژه های ملی"
نیروگاه برق، پالایشگاه نفت، انرژی اتمی
کارگران شرکت دنیای تصویر هنر؛دستمزدهای معوق!

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد