برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٨٠

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٨٠

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سردبیر، شماره ١٨٠؛تروریسم،پی آمدها و مخاطرات سیاوش دانشور
در نقد بیانیه مشترک دو سندیکا در مورد اصلاح قانون کار؛شاهدی دیگر بر مماشات جویی سندیکالیسم! آذرماجدی
شما نمونه خشونت اید!در حاشیه نامه زهرا رهنورد شهلا نوری
کارگران و حذف سوبسیدها؛با یکی از کارگران مهرکام پارس ایران خودرو! کامران پایدار
شهلا را کشتند! پدرام نواندیش
اروپا به کجا میرود؟ پروین کابلی
"واقع بینی" زهرا رهنورد سوسن علمی
متن فارسی نامه اعتراضی "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی" به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در عراق در خصوص پناهجویان ایرانی متحصن در کردستان عراق دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
شهلا جاهد به قتل رسید! سازمان آزادی زن سازمان آزادی زن
ساختار خشونت مردسالارانه؛کنفرانسی در بیروت، لبنان؛ سازمان آزادی زن
علی اکبر نظری بازداشت شد به نقل از: سایت سندیکای کارگران شرکت واحد
در ١۶ آذر؛مرگ بر جمهوری اسلامی؛زنده باد آزادی٬ برابری٬ رفاه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اطلاعیه دوم کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛لیست کاندیدا های انتخابات سراسری
شرکت نفت و گاز؛آرایش نظامی، تسویه کارگران
برای توقف اعدامها همین امروز اقدام کنید!
جمالی ها؛از قربانیان محیط ناامن کار
نظامی کردن دانشگاهها در آستانه 16 آذر؛سیاستهای کهنه و شکست خورده
سرکوب وحشیانه کارگران اعتصابی راه آهن تهران !

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد