برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٧٩

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٧٩

برای یک دنیای بهتر

تزهایی پیرامون طرح ارتجاعی "هدفمند کردن یارانه ها" علی جوادی
فدرالیسم یک نسخه سیاه برای آینده آذرماجدی
زن ستیزی شرق زده بجای بحث سیاسی؛در حاشیه هجونامه های کادرهای کومه له شهلا نوری
خشونت علیه زنان و حق پناهندگی
فاجعه در راه است؛شرّ جمهوری اسلامی را از سر کم کنیم! مهرداد کوشا
گفتگو با پروین کابلی در باره؛روز مبارزه جهانی با خشونت علیه زنان پروین کابلی
صدای بیدار فراخوانی به جهان کوروش سمیعی
اطلاعیه شماره سه - دهانهای دوخته باز شد!تمامی متحصنین کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن اقامت گرفتند! دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
۲۵ نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان را به روز مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم! سازمان آزادی زن
سرب داغ بر بدن کارگران لوله سازی گزارش
فدرالیسم یک راه حل ارتجاعی؛آذر ماجدی در کنفرانس حزب اتحاد کمونیسم کارگری
قیمتها، گرانی، وحشت!از یک گزارش
اطلاعیه خبری؛خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند
تظاهرات علیه اعدام؛روز سه شنبه 30 نوامبر 2010؛ساعت 13.00 تا 15.00 مقابل پارلمان هلند در شهر دنهاخ

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد