برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٧٧

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٧٧

برای یک دنیای بهتر

در حاشیه رویدادهای هفته علی جوادی
کمونيسم تنها راه نجات بشريت است!در سالروز انقلاب اکتبر سیاوش دانشور
کومه له و تلاقی گرایش های سیاسی و اجتماعی؛یک خصلت پایه ای و همیشگی آذرماجدی
پناهندگی از دیروز تا امروز جمال ارژنگ
تظاهرات بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس؛یک تجربه و یک الگوی سازماندهی گزارش خبری
شهلا جاهد در آستانه اعدام؛به اعتراض بلند شویم! سازمان آزادی زن
اطلاعیه 1 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارکنان شبکه سازان کوثر؛3 ماه دستمزد معوق!
کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران؛نه قراردادی، نه پیمانکاری!
کارگران کارخانه یخچال سازی ایران پویا؛چهار ماه دستمزد معوق
کارگران راه آهن تهران؛واریز 2 ماه دستمزد معوق به قدرت اعتصاب !

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد