برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٧۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٧۶

برای یک دنیای بهتر

اساس انتقاد مارکسیستی؛به دمکراسی لیبرالی و پارلمانی منصور حکمت
عليه گرانى و فقر!وظايف فورى کمونیسم و طبقه کارگر بیانیه حزب
در باره طرح عملیاتی "محله محور" هیئت دائر
به بهانه پاسخ به یک اتهام از جانب حزب "حکمتیست" علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ١٧۶ زنده باد اکتبر٬ زنده باد انقلاب کارگرى! سیاوش دانشور
آذر ماجدی در سمینار حقوق اقلیت ها: آزادی بیان در قبال آزادی مذهب؛ممنوعیت حجاب کودکان و برقع؛ سازمان آزادی زن
سوئد وهیچ جای جهان؛برای حاکمان جنایتکار ایران نباید امن باشد! شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در ایران ـ استکهلم
اطلاعیه 1 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اخراج کارگران؛کارخانه روغن نباتی بهشهر (لادن!)
اطلاعیه خبری؛گشایش خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند
زنده باد اعتصاب کارگران راه آهن تهران !
کارکنان سازمان زمین شناسی تهران؛باز هم دستمزدهای پرداخت نشده!
اعتصاب کارگران پالايشگاههاى عسلويه؛اخراج ١٠٠٠ نفر٬ دستگيرى تعدادى از کارگران

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد