برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٧۴

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٧۴

برای یک دنیای بهتر

ستون آخر٬پاسخ بیانیه حقوق بشر؛به تبعیضات شنیع طبقاتی چیست؟ آذر ماجدی
فرانسه: نمایش قدرت طبقه کارگر؛طبقه کارگر پیشاپیش جنبش اجتماعی
جناحهای رژیم اسلامی و امامزاده ناسیونالیسم! علی جوادی
فلج اقتصادی رژیم اسلامی: تعرض را از کجا باید آغاز کرد؟
یادداشت سردبیر، شماره ١٧۴ ؛علیه فقر و فلاکت متحد شویم! سیاوش دانشور
بازيهاى کهنه؛پاسخ به مهرداد کيان
دولت اسلامی سرمایه داران گور خود را می کند! بهار ابراهیمی
چرا کمونیستم؟ سیامند رحمانی
ترس اسلاميون از شورش گرسنگان پدرام نواندیش
پرستاران کرمانشاه! دستمزدهای معوق، افزایش فشار کار لیلا احمدی
قطع سیستم شبکه ای و تعطیلی بانکها در ایران! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
گزارش حزب اتحاد کمونیسم کارگری از 2 روز اعتراض پرشور؛علیه حضور عاملان رژیم اسلامی در گوتنبرگ سوئد

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد