برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٧۳

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٧۳

برای یک دنیای بهتر

یک رویداد بی سابقه؛نجات سی و سه معدنچی از اعماق زمین آذر ماجدی
شعبده بازی دفاع از آزادی بیان
مضحکه دموکراسی؛نبرد طبقاتی در فرانسه
یادداشت سردبیر، شماره ١٧۳ ؛کارگر معدنچی!پلى به حقايق بزرگ سیاوش دانشور
پاسخ به دو سوال
دفی بر پوست سنگدوز بهار بزرگ ابراهیمی
سازش دو قطب تروریسم در افغانستان مهردادکوشا
تشدید بحران ها و انزوای رژیم جنایت کوروش سمیعی
اطلاعیه خبری؛به فریاد پناهجویان ایرانی متحصن در شهر اربیل (هه ولیر) عراق برسیم!در بیستمن روز تحصنشان! دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

اطلاعیه شماره دو:مطالبات پناهجویان ایرانی متحصن در یونان بی پاسخ مانده است!چهلمین روز تحصن!

ایران خودرو، مهر کام پارس؛کارگران معترض و جابجائی مدیران دزد! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت سرو مشرق زمین؛دستمزدهای پرداخت نشده!
یوتوبوری جای سفیران حکومت تجاوز و اعدام نیست!
10 اکتبر، روز جهانی علیه اعدام؛مجازات اعدام باید در سراسر جهان لغو شود! شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد