برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٧٢

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٧٢

برای یک دنیای بهتر

ما این بحران را بوجود نیاورده ایم:هزینه آن را بر دوش مسببین آن قرار دهید!" علی جوادی
یادداشت سردبیر، شماره ١٧٢ وحشت سرمایه از عروج جنبش سرخ سیاوش دانشور
روح سرگردان بورژوازی صنعتی؛در حاشیه نامه "جمعی از کارگران ایران خودرو"
مرگ بر جمهوری اسلامی، درهر شکل و نوعی که باشد! مهردادکوشا
اعداد بیجان، جهنم جانداران پدرام نو انديش
کارگران تونل میدان توحید تهران؛دستمزدهای معوق، اخراج از کار! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
جنبش سرخ، تشویق به جاسوسی، اخراج کارگران
پارس خودرو؛اخراج گسترده کارگران!

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد