برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٧١

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٧١

برای یک دنیای بهتر

برابرى زن و مرد،ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت به نقل از برنامه برای یک دنیای بهتر
جدال جناحهای رژیم اسلامی: "سپاه در مقابل آخوندها"؟ علی جوادی
رئیس دانا تحت فشار کمونیسم منصور حکمت آذر ماجدی
یادداشت سردبیر، شماره ١٧١؛ وحشت آنها، قدرت ما! سیاوش دانشور
تزهای بنیادی حزب "حکمتیست"
کمپين عليه اعدام در ايران گفتگو با نسرین رمضانعلی
متن سخنرانی هما ارجمند در تظاهرات ۱۳ سپتامبر در ارتباط با یك سیستم آموزشی واحد و سكولار در استان انتاریو هما ارجمند
چرا پناهندگی؟ پدرام نو انديش
اعمال فشار حراست بر کارگران واحد به نقل از هرانا
کارکنان سازمان زمین شناسی تهران؛دستمزدهای پرداخت نشده! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت مشاور برداشت؛سه ماه دستمزد پرداخت نشده!
طرح اخراج؛کارگران کارخانه روغن نباتی بهشهر!
کارگران جنرال مکانیک؛ما همه دستمزدهایمان را میخواهیم!
عمليات تروريستى مهاباد را محکوم ميکنيم!

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد